Liên Âu và các nhà lãnh đạo tôn giáo

thảo luận về việc xóa đói giảm nghèo

 

Liên Âu và các nhà lãnh đạo tôn giáo thảo luận về việc xóa đói giảm nghèo.

Bruxelles [CWN 20/7/2010] - Liên Âu và các nhà lãnh đạo tôn giáo thảo luận về việc xóa đói giảm nghèo.

Hôm thứ Hai 19 tháng 7 năm 2010, khoảng 20 nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc các Giáo hội Kitô, Hồi giáo, Do thái giáo, đạo Sikh và Ấn giáo đã họp tại Bruxelles, Bỉ, để trao đổi về việc xóa đói giảm nghèo tại Âu Châu.

Ðây là cuộc gặp gỡ thường niên lần thứ sáu do chủ tịch Ủy ban Âu Châu, ông Jose Manuel Barroso tổ chức từ năm 2005.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc 14 quốc gia thành viên của Liên Âu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Dự Án "Âu Châu 2020" và các mục tiêu của Liên Âu trong lãnh vực xã hội và giáo dục.

Cuộc gặp gỡ được đặt dưới sự chủ tọa của ông Barroso và các ông Jerzy Buzek, chủ tịch Nghị Viện Âu Châu, ông Herman van Rompuy, chủ tịch hội đồng Âu Châu.

Một thông cáo của Ủy ban Liên hội đồng Giám mục Âu Châu nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ nói lên tầm quan trọng của cuộc đối thoại cởi mở, trong suốt và thường xuyên mà các tổ chức Âu Châu muốn có với các tôn giáo như được quy định trong điều 17 của Thỏa ước Lisboa.

Chính trong tinh thần đó mà Ðức cha Van Luyn, chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu đã cảnh cáo các tổ chức Âu Châu rằng cuộc chiến chống lại nghèo đói trong lục địa không chỉ giới hạn trong những biện pháp hành chánh và kỹ thuật. Phát biểu trong phiên họp, Ðức cha chủ tịch Ủy ban Liên hội đồng Giám mục Âu Châu nói rằng người nghèo không chỉ là những "đối tượng" cần được giúp đỡ, mà trái lại cần phải giúp đỡ họ trở thành những "chủ thể" của cuộc chiến chung chống lại nghèo đói và sự loại trừ xã hội.

Về những nỗ lực của Liên Âu để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Ðức cha Van Luyn kêu gọi đừng biến những người nghèo nhứt và những người yếu kém nhứt trong xã hội thành những nạn nhân mới của cuộc khủng hoảng.

Theo đức cha chủ tịch Ủy ban Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, Liên Âu cũng phải có trách nhiệm đối với những người nghèo nhứt tại các nước đang phát triển, nhứt là tại Phi Châu cũng như người di dân.

Về phần mình, Ðức cha Erdo, chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu nhắc lại rằng không nên chỉ giản lược nghèo đói vào chiều kích vật chất. Theo ngài, cần phải xét đến những nhu cầu của con người dưới những khía cạnh khác nữa.

Ðể vượt qua cá nhân chủ nghĩa, Ðức cha Zvolensky, Tổng giám mục Bratislava, cộng hòa Tiệp, kêu gọi dấn thân một cách cụ thể để thể hiện tình liên đới và bác ái ngay từ trong gia đình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page