Niềm tin tôn giáo là yếu tố chủ yếu

giúp chống lại dịch bệnh Sida

 

Niềm tin tôn giáo là yếu tố chủ yếu giúp chống lại dịch bệnh Sida.

Vienna, Áo quốc [CNS 19/7/2010] - Một chuyên gia Công giáo khẳng định rằng niềm tin tôn giáo là yếu tố chủ yếu giúp chống lại dịch bệnh Sida.

Mới đây, một chuyên gia Công giáo cho biết: một cuộc nghiên cứu của Liên hiệp quốc về bệnh Sida cho thấy các nhà lãnh đạo tôn giáo đã có lý khi nói rằng chỉ có sự thay đổi trong cách sống mới có thể giúp chống lại dịch bệnh này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, Ðức ông Robert Vitillo, cố vấn của Caritas quốc tế về HIV và bệnh Sida nói rằng tại Liên hiệp quốc, càng ngày người ta càng nhận ra rằng tiết dục và giảm thiểu việc lăng chạ tình dục là cần thiết để ngăn chận sự lay lan của dịch bệnh Sida.

Ðức ông Vitillo khẳng định rằng nhận thức trên đây đã củng cố những nỗ lực của Caritas. Caritas và tất cả những người Công giáo đang làm việc với những người đang sống với HIV cũng như hàng ngàn nhà nghiên cứu về dịch bệnh này và các tham dự viên của Hội Nghị quốc tế về Sida tại Vienna, Áo quốc từ ngày 18 đến 23 tháng 7 năm 2010, đều nhìn nhận rằng tiết dục là chìa khóa chủ yếu để chống lại Sida.

Hội nghị quốc tế hai năm một lần này diễn ra vào giữa lúc các cuộc nghiên cứu cho thấy có sự tiến bộ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Sida.

Một cuộc nghiên cứu của Liên hiệp quốc về bệnh Sida được cho công bố hôm 13 tháng 7 năm 2010 cho thấy: tỷ lệ nhiễm HIV và mắc bệnh Sida nơi giới trẻ đã giảm hơn 25 phần trăm tại 15 quốc gia có tỷ lệ bị nhiễm HIV cao nhứt trên thế giới.

Theo bản báo cáo, tại 8 trong các nước này, tỷ lệ nhiễm HIV đã giảm nhiều nhờ thay đổi cách sống nơi giới trẻ.

Theo Ðức ông Vitillo, những cuộc nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng tại một số quốc gia như Uganda và Kenya, tỷ lệ nhiễm HIV đã giảm sút nhờ thay đổi cuộc sống hơn là xử dụng bao cao su.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page