Chính phủ Anh Quốc cho tháo gỡ

thỉnh nguyện thư phản đối

chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha

 

Chính phủ Anh Quốc cho tháo gỡ thỉnh nguyện thư phản đối chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha.

Anh Quốc [CNS 19/7/2010] - Chính phủ Anh quốc cho gỡ bỏ thỉnh nguyện thư trên mạng nhằm phản đối chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Ðược biết: một số người đã cho phổ biến trên mạng lưới Internet một thỉnh nguyện thư kêu gọi phản đối chuyến viếng thăm Anh và Scotland của Ðức thánh Cha từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010.

Thỉnh nguyện thư yêu cầu thủ tướng Anh hãy tách chính phủ ra khỏi những "cái nhìn bất khoan nhượng của Ðức giáo hoàng" và đừng xử dụng ngân sách quốc gia để tài trợ cho chuyến viếng thăm.

Liên minh thế tục có tên là "Phản đối Ðức giáo hoàng" là tổ chức bảo trợ cho thỉnh nguyện thư. Cho tới nay, thỉnh nguyện thư này đã thu nhặt được trên 12 ngàn chữ ký.

Ông Peter Tatchell, một nhà tranh đấu cho quyền của những người đồng tính, là tác giả của thư thỉnh nguyện. Hôm 16 tháng 7 năm 2010, ông Tatchell nói rằng chính phủ Anh đã cho tháo gỡ thỉnh nguyện thư và kể từ tháng 4 năm 2010, đã không cho phép thu thập thêm chữ ký nữa.

Thỉnh nguyện thư là một truyền thống của nền dân chủ Anh vốn đã có từ thế kỷ 19. Thông thường các thư thỉnh nguyện được chuyển thẳng tới văn phòng thủ tướng hay quốc hội. Dưới thời chính phủ trước, các thư thỉnh nguyện lại được đưa vào trang mạng của chính phủ.

Những người ký tên phản đối chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha nói rằng ngài là người "không khoan nhượng đối với quyền bình đẳng của người đồng tính, việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người cũng như việc xử dụng bao cao su để ngăn ngừa bệnh Sida.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page