Số khách hành hương

đến Thánh Ðịa gia tăng

 

Số khách hành hương đến Thánh Ðịa gia tăng.

Tel Aviv [Asianews 13/7/2010] - Số khách hành hương đến Thánh Ðịa gia tăng.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, cha Pierbattista Pizzabella, dòng Phanxico, quản thủ Thánh Ðịa nói rằng trong năm nay số khách hành hương đến Thánh Ðịa gia tăng đáng kể.

Tính cho đến hết nửa năm 2010, đã có trên một triệu người viếng thăm các thánh địa tại Israel, Palestine và Jordan. Chỉ riêng trong tháng 6 năm 2010, đã có 259 ngàn khách hành hương đến Thánh Ðịa. Theo "Travelujah", một mạng lưới Tin lành chuyên theo dõi các cuộc hành hương Thánh Ðịa, so với năm trước, số khách hành hương Thánh Ðịa năm nay tăng thêm 24 phần trăm.

Bộ du lịch Israel cho biết năm 2010 đã có khoảng 1 triệu 6 trăm ngàn người đến viếng thăm các linh địa. Trong số này 2 phần 3 là tín hữu Kitô.

Theo cha Pizzabella, ngày càng có nhiều người Á Châu đi hành hương Thánh Ðịa.

Linh mục quản thủ Thánh Ðịa nói rằng du lịch là một yếu tố quan trọng đối với đời sống của các cộng đồng và gia đình Kito địa phương. Cha giải thích rằng một trong những vấn đề lớn tại Thánh Ðịa là thiếu công ăn việc làm. Như vậy, nếu số khách hành hương gia tăng thì ngành du lịch cũng được phát triển và dân chúng có thêm công ăn việc làm. Hiện nay tại Bethlehem có thêm 5 khách sạn đang được xây cất.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page