Gia tăng hợp tác

giữa các Giáo hội và Âu Châu

 

Gia tăng hợp tác giữa các Giáo hội và Âu Châu.

Bruxelles [Zenit 13/7/2010] - Các Giáo hội đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống lại nghèo đói.

Trên đây là tuyên bố của ông Laszlo Andor, ủy viên của Nghị Viện Âu Châu đặc trách về việc làm và các vấn đề xã hội, tại cuộc hội thảo về đối thoại giữa Ủy Ban Âu Châu và các Giáo hội Âu Châu diễn ra tại Bruxelles, Bỉ hôm 9 tháng 7 năm 2010.

Với chủ đề "Chiến đấu chống lại nghèo đói và sự loại trừ xã hội trong chiến lược của Liên Âu năm 2020", cuộc hội thảo do Văn phòng các cố vấn chính trị của Ủy ban Âu Châu, Ủy ban " Giáo hội và xã hội" của Hội đồng các Giáo hội Âu Châu và Văn phòng Liên hội đồng Giám mục Âu Châu đồng tổ chức.

Hồi tháng 6 năm 2010, Hội đồng Âu Châu đã đề ra mục tiêu là phải giúp giải thoát 20 triệu người Âu Châu ra khỏi nghèo đói từ đây cho đến năm 2020. Nhưng làm thế nào để đạt được mục tiêu này, đây là câu hỏi mà các tham dự viên cuộc hội thảo nói trên đã tìm cách mang lại giải đáp.

Sau cuộc hội thảo, Văn phòng Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã cho công bố một thông cáo để khẳng định rằng các Giáo hội Âu Châu rất mong được tích cực tham gia vào cuộc chiến chống lại nghèo đói như Hội đồng Âu Châu đã đề ra.

Thông cáo nhấn mạnh rằng ông Laszlo Andor đã "nhìn nhận tầm quan trọng của các Giáo hội như là đối tác chủ chốt để đạt được mục tiêu nói trên".

Về phần mình, Ðức cha Jukka Parma, Tổng giám mục tin lành Luther Phần lan, cũng tuyên bố: "Với tư cách là các Giáo hội, chúng tôi sẵn sàng tham gia" vào cuộc chiến đấu chống lại nghèo đói.

Ðức cha Giuseppe Merisi, chủ tịch Caritas Ý, nhấn mạnh đến chiều kích "toàn cầu" của sự nghèo đói và kêu gọi Âu Châu cũng hãy đẩy mạnh sự toàn cầu hóa tình liên đới và các giá trị như bình đẳng, công bình và tự do.

Ðức cha chủ tịch Caritas Ý khẳng định rằng các Giáo hội và các tổ chức chính trị có những vai trò khác nhau, nhưng hai bên vẫn có thể hợp tác với nhau.

Trong thông cáo, Văn phòng liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhắc lại rằng "các Giáo hội và các tổ chức tôn giáo là hai tác nhân xã hội chính trong Liên Âu. Với kinh nghiệm lâu dài về chiến đấu chống lại nghèo đói, các Giáo hội và các tổ chức tôn giáo có những sáng kiến và phương tiện để chống lại sự nghèo đói.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page