Ðặc sứ của Ðức thánh cha kêu gọi

các thành viên của Hội Ðạo Binh Chúa Kito

hãy can đảm và tin tưởng nơi Chúa

 

Ðặc sứ của Ðức thánh cha kêu gọi các thành viên của Hội Ðạo Binh Chúa Kito hãy can đảm và tin tưởng nơi Chúa.

Roma [EWTN, CNA 12/7/2010] - Ðặc sứ của Ðức thánh cha kêu gọi các thành viên của Hội đạo binh Chúa Kito hãy can đảm và tin tưởng nơi Chúa.

Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện của Trung Tâm Học hỏi của Hội đạo binh Chúa Kito ở Roma hôm thứ Bảy 10 tháng 7 năm 2010, Ðức cha Velasio De Paolis, người vừa được Ðức thánh cha bổ nhiệm giám sát Hội này, kêu gọi các thành viên của Hội hãy cản đảm trên hướng đi mới và tin tưởng phó thác tương lai cho Chúa.

Tưởng cũng nên nhắc lại: sau khi cuộc sống nước đôi của người sáng lập Hội là linh mục Marcial Maciel đã được tiết lộ, Ðức thánh cha đã cử một số vị Hồng y và Tổng giám mục mở cuộc thanh lý về Hội này.

Sau cuộc thanh lý, ngài đã bổ nhiệm Ðức cha De Paolis đứng ra điều hành Hội. Ðây là một sứ mệnh mà vị giám mục này nói rằng ngài chỉ có thể thực hiện với ơn Chúa mà thôi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page