Các Ðức giám mục Phi luật tân

kêu gọi tân tổng thống

chống lại não trạng ngừa thai

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân kêu gọi tân tổng thống chống lại não trạng ngừa thai.

Manila [CWN 12/7/2010] - Các Ðức giám mục Phi luật tân kêu gọi tân tổng thống nước này chống lại não trạng ngừa thai.

Kết thúc hội nghị thường niên hôm 11 tháng 7 năm 2010, các Ðức giám mục Phi luật tân kêu gọi tân tổng thống nước này, ông Benigno Aquino hãy lắng nghe tiếng nói của Giáo hội Công giáo khi Giáo hội nói rằng chương trình thăng tiến não trạng ngừa thai của chính phủ trước xuyên qua giáo dục và y khoa là vô luân. Giáo hội cũng kêu gọi tân tổng thống hãy xây dựng một đất nước biết kính sợ Chúa, bênh vực tính thánh thiêng của tính dục, sự sống và gia đình.

Ðược biết tân tổng thống Phi luật tân đã tuyên thệ nhậm chức hôm 30 tháng 6 năm 2010.

Nhân danh các Ðức giám mục trên toàn quốc, Ðức cha Nereo Odchimar, Giám mục Tandag, chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói rằng trong nhiều quan ngại, thì giới truyền thông đã đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề giáo dục tính dục và dự luật về y tế sinh sản. Ngài nói rằng Giáo hội sẽ không bao giờ thay đổi lập trường về các vấn đề này. Ngài tái khẳng định: "sự sống con người bắt đầu từ lúc thụ thai và sự thụ thai diễn ra ngay khi trứng được tinh trùng làm cho thụ tinh. Sự sống con người là một quà tặng của Thiên Chúa do đó cần phải được tôn trọng và bảo vệ từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Giáo hội luôn quan tâm đến người nghèo; nhiều tổ chức và các nhóm của Giáo hội giúp đỡ người nghèo vượt ra cảnh nghèo của họ".

Theo đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi luật tân, không thể xóa đói giảm nghèo bằng cách thăng tiến một nền giáo dục và các chương trình quảng bá việc ngừa thai. Giáo dục không chỉ là cung cấp kiến thức và kỹ năng, mà chính là thăng tiến những giá trị gắn liền với dân tộc Phi.

Ngài lập lại rằng "quyền đầu tiên của các bậc cha mẹ là giáo dục con cái và giáo dục tính dục chỉ có thể thực hiện một cách đúng đắn trong gia đình mà thôi".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page