Tân bề trên tổng quyền

Hội Thừa Sai Paris

 

Tân bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Paris.

Paris [Zenit 12/7/2010] - Hội thừa sai Paris vừa bầu tân bề trên tổng quyền.

Hôm thứ Sáu 9 tháng 7 năm 2010, tổng công hội của Hội Thừa Sai Paris đã bầu cha Georges Colomb làm bề trên tổng quyền thay thế cha Jean Baptiste Etcharren, người đã đảm nhận chức vụ này trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Sinh tại miền Trung, Pháp năm 1953, cha Colomb đã theo học luật và quản trị kinh tế và sau đó làm thanh tra Bưu điện và viễn thông tại Lyon trong vòng 5 năm. Năm 29 tuổi, cha xin gia nhập Hội Thừa Sai Paris. Sau khi tốt nghiệp cử nhân thần học tại Học viện Công giáo Paris, cha Colomb chịu chức linh mục cho hội thừa sai Paris và được cử đi truyền giáo tại Trung Quốc. Sau hai năm học tiếng quan thoại tại Ðài Loan, cha được gởi sang Trung hoa lục địa. Tại đây, vì mọi hoạt động truyền giáo đều bị ngăn cấm, cho nên cha chỉ có thể xin dạy đại học.

Năm 1998, cha Colomb được gọi về Paris để làm phụ tá cha bề trên tổng quyền. Trong thời gian này, ngài phụ trách về ơn gọi, các chủng sinh và công tác thiện nguyện của giới trẻ, tức gởi các giáo dân trẻ sang làm việc thiện nguyện tại Á Châu.

Nhận định về ơn gọi tại Pháp, cha tân bề trên tổng quyền hội thừa sai Paris tỏ ra rất lạc quan. Ngài nói rằng ơn gọi tại Pháp lúc nào cũng có. Vấn đề là phải làm sao cho giới trẻ thấy rằng Giáo hội tin tưởng nơi họ. Cha Colomb bày tỏ sự lạc quan như thế vì dựa vào kinh nghiệm làm việc với các thanh niên thiện nguyện. Theo cha, những người trẻ tình nguyện đi phục vụ tại Á Châu khám phá ra được những thách đố của công cuộc truyền giáo như đối thoại với các tôn giáo lớn, những khó khăn trong việc rao giảng tin mừng trong các chế độ độc tài, sự nghèo đói v.v Chính xuyên qua những thách đố này mà một số người trẻ khám phá ra ơn gọi của họ.

Mỗi năm Hội Thừa Sai Paris gởi khoảng 150 người trẻ đi truyền giáo. Trong thời gian phục vụ tại Á Châu và ấn độ dương, một số đã khám phá ra ơn gọi truyền giáo. Trong những năm vừa qua, sau khi trở về Pháp, có 28 người xin gia nhập Hội thừa sai Paris và 35 người khác nhập vào các chủng viện giáo phận hay các cộng đoàn tu.

Hiện nay, Hội đang có 21 chủng sinh. Năm 2011 sẽ có 8 thầy chịu chức linh mục.

Cha Colomb khẳng định rằng cần phải tiếp tục công cuộc truyền giáo tại Á Châu, bởi vì "đây là một công tác quan trọng không những đối với Hội thừa sai Paris mà còn cho sức sống của toàn Giáo hội Pháp".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page