Giáo hội Anh giáo tại Anh bác bỏ

việc tấn phong Giám mục cho phụ nữ

 

Giáo hội Anh giáo tại Anh bác bỏ việc tấn phong Giám mục cho phụ nữ.

London [AFP 11/7/2010] - Giáo hội Anh Giáo tại Anh bác bỏ việc tấn phong giám mục cho phụ nữ.

Theo những kết quả được loan báo trên trang mạng của Giáo hội Anh Giáo tại Anh hôm thứ Bảy 10 tháng 7 năm 2010, đứng trước những chia rẽ nội bộ do việc phong chức cho phụ nữ và những người đồng tính tạo ra, Giáo hội Anh Giáo tại nước này đã bác bỏ một đề nghị nhằm cho phép truyền chức Giám mục cho phụ nữ tại đây.

Ðược biết: Thượng hội đồng chung của Giáo hội này đã khai mạc hôm thứ Bảy 10 tháng 7 năm 2010.

Trước đó, Ðức cha Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, lãnh đạo tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới và Ðức cha John Sentanu, Tổng giám mục York đã đưa ra đề nghị theo đó một Giám mục phụ nữ và một Giám mục nam nhân sẽ chia sẻ trách nhiệm cho nhau. Nhưng đa số đại biểu trong Thượng hội đồng chung Anh Giáo tại Anh Quốc đã bác bỏ đề nghị.

Kể từ năm 2003, Giáo hội Anh giáo tại Scotland cho phép phụ nữ được làm Giám mục, nhưng cho tới nay chưa có phụ nữ nào đã được truyền chức. Tháng 4 năm 2008, Giáo hội Anh giáo tại xứ Wales đã bỏ phiếu bác bỏ một đề nghị như thế.

Kể từ năm 1994, trong Giáo hội Anh Giáo tại Anh, đã có trên 5 ngàn phụ nữ được phong chức linh mục.

Nhiều người chống lại việc truyền chức Giám mục cho phụ nữ đã gia nhập Giáo hội Công giáo.

Giáo hội Anh Giáo được thành lập vào thế kỷ thứ 16 sau khi vua Henri VIII đoạn tuyệt với Giáo hội Công giáo vì Ðức giáo hoàng Clemente VII không cho phép ông ly dị để tái hôn.

Từ Giáo hội Anh Giáo tại Anh đã phát sinh ra Liên Hiệp Anh Giáo thế giới qui tụ khoảng 77 triệu tín hữu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page