Caritas trợ giúp cho Haiti

gần 50 triệu mỹ kim

 

Caritas trợ giúp cho Haiti gần 50 triệu mỹ kim.

Haiti [CWN 9/7/2010] - Tổ chức Caritas của Giáo hội Công giáo đã trợ giúp cho Haiti gần 50 triệu mỹ kim.

Một bản phúc trình mang chữ ký của Ðức hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, chủ tịch Caritas quốc tế và Ðức cha Pierre Andre Dumas, chủ tịch Caritas Haiti, cho biết: trong vòng 6 tháng sau khi xảy ra trận động đất tại Haiti ngày 12 tháng Giêng năm 2010, Tổ Chức Caritas đã trợ giúp cho 2 triệu 3 trăm ngàn người với một ngân khoản là 46 triệu 8 trăm ngàn mỹ kim.

Với sự trợ giúp của Caritas, đã có trên một triệu rưởi người dân Haiti nhận được thực phẩm và 4 trăm ngàn người hưởng được các chương trình y tế của Caritas.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một triệu người phải sống trong các túp lều và các trại tạm trú xung quanh thủ đô Port au Prince.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trận động đất tại Haiti ngày 12 tháng Giêng năm 2010 đã làm cho trên 200 ngàn người bị thiệt mạng và hằng triệu người lâm cảnh không nhả không cửa.

Hiện nay Caritas đang lên kế hoạch tái định cư và tái thiết cho 5 năm tới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page