Mục vụ giới trẻ tại Ethiopie

 

Mục vụ giới trẻ tại Ethiopie.

Addis Ababa, Ethiopie [CNA 10/7/2010] - Cộng đoàn thánh Gioan bắt đầu mục vụ giới trẻ tại Ethiopie.

Theo tin của Tổ Chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, mới đây Cộng đoàn Thánh Gioan đã được một Tổng giáo phận tại Ethiopie mời đảm trách mục vụ cho giới trẻ tại nước này.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ trong một xứ sở có đến 80 thứ tiếng khác này, các tu sĩ của Cộng đoàn thánh Gioan vẫn đón nhận công tác.

Ðược thành lập tại Pháp, cộng đoàn này đã được Ðức cha Demerew Souraphiel, Tổng giám mục Addis Abba mời sang Ethiopie để đảm nhận một chương trình huấn luyện giới trẻ trong Giáo phận.

Sư huynh Iovane, một trong ba sư huynh đã lên đường đi Ethiopie, nói với tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ rằng một trong trong những khó khăn lớn nhứt của các thầy là học một ngôn ngữ mới.

Sư huynh cho biết hiện các sư huynh phải bỏ ra 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để học tiếng Amharic là ngôn ngữ chính thức trong 80 ngôn ngữ khác nhau của Ethiopie.

Ba sư huynh của Cộng đoàn Thánh Gioan đến Ethiopie sau khi Tổng giáo phận Addis Ababa thực hiện một cuộc thăm dò để biết giới trẻ đang chờ đợi điều gì từ Giáo hội. Kết quả cuộc thăm dò cho biết giới trẻ rất mong muốn được hỏi hỏi về đức tin.

Nói về lòng nhiệt thành của giới trẻ trong giáo phận Addis Ababa, sư huynh Iovane nói rằng họ rất sốt sắng trong việc cử hành phụng vụ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page