Giáo hội Công giáo Nhựt bản

giúp tái thiết Haiti

 

Giáo hội Công giáo Nhựt bản giúp tái thiết Haiti.

Tokyo [Asianews 8/7/2010] - Giáo hội Công giáo Nhựt bản giúp tái thiết Haiti.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, Giáo phận Osaka, Nhựt bản, đã quyết định gởi một toán chuyên gia đến Port au Prince, thủ đô Haiti để thiết lập một đài phát thanh mới chuyên về các chương trình giáo dục và tôn giáo. Một chuyên gia của toán này giải thích rằng mục tiêu của chương trình là "nâng cao dân trí tại Haiti là nơi có đến 50 phần trăm dân số mù chữ".

Người đưa ra sáng kiến trên đây là ông Junichi Hino, giám đốc Ðài phát thanh Waiwai tại Kyoto. Ông Hino là thành viên của một tổ chức có tên là "Giáo hội lữ hành Takarori". Tổ chức này thường viếng thăm các nước bị thiên tai để tìm cách giúp đỡ. Dạo tháng Tư năm 2010, nhóm này đã đến Haiti. Ông Hino nói: "Chúng tôi cũng đã từng trải qua những tàn phá của động đất tại Hanshin. Tôi biết các vùng bị động đất và Haiti gợi lại cho tôi những thiên tai đã từng tác hại tại Nhựt bản. Tôi cũng có kinh nghiệm giống như người dân Haiti." Ông cho biết tại Haiti chỉ có 15 đài phát thanh, nhưng hiện chỉ có 3 đài đang hoạt động. Hơn nữa, ba đài đang hoạt động này lại là ba đài thương mại, cho nên không thể truyền đi những sứ điệp tích cực và hữu ích.

Ðài phát thanh có tên là "Radio Soleil" của Giáo phận Port au Prince đã hoàn toàn bị phá hủy. Ðược đặt dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Giám mục Haiti, đài phát thanh này phát sóng mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ và bao gồm các chương trình như sứ điệp Tin Mừng, giáo dục và xóa nạn mù chữ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page