Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ

và Giáo hội Methodist đối thoại

về phép thánh thể và môi sinh

 

Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ và Giáo hội Methodist đối thoại về phép thánh thể và môi sinh.

Washington [CWN 8/7/2010] - Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ và Giáo hội Methodist đối thoại về bí tích Thánh Thể và môi sinh.

Trong một cuộc gặp gỡ từ ngày 28 đến 30 tháng 6 năm 2010, Ủy ban đối thoại Công giáo và Methodist tại Hoa kỳ đã thảo luận với nhau về mối quan hệ giữa bí tích Thánh Thể và môi sinh.

Ðức giám mục Methodist Timothy Whitaker nói rằng "trong cuộc đối thoại và trong tuyên ngôn chung kết, hai Giáo hội muốn giúp cho các tín hữu nhận ra vinh quang của Chúa trong thiên nhiên".

Về phần mình, Ðức ông Kevin Irwin, khoa trưởng phân khoa thần học tại Ðại học Công giáo Hoa kỳ, giải thích rằng chính việc chuẩn bị bánh rượu và bẽ bánh cũng đòi hỏi cộng đồng phải chia sẽ tài nguyên thiên nhiên với mọi người trên trái đất này.

Theo Ðức ông Irwin, một sự hiểu biết đúng đắn về bí tích Thánh Thể đòi hỏi con người phải tôn trọng các phương tiện sản xuất cũng như lương thực là quà tặng của Thiên Chúa Tạo Hóa và Cứu độ.

Cha Drew Christiansen, chủ nhiệm báo "America" nhấn mạnh đến giáo huấn của Ðức thánh cha Benedicto XVI về mối quan hệ giữa việc chăm sóc môi sinh và tôn trọng luật luân lý tự nhiên.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page