Ðại hội Công giáo tiến hành

Mỹ châu Latinh

 

Ðại hội Công giáo tiến hành Mỹ châu Latinh.

Mehico [Zenit 8/7/2010] - Ðại hội Công giáo tiến hành toàn Châu Mỹ latinh lần thứ 6 vừa khai mạc tại Mehico hôm thứ Năm mùng 8 tháng 7 năm 2010.

Với chủ đề "sự sống, cơm bánh, hòa bình, tự do. Giáo dân Công giáo tiến hành trong thành phố vì một thế giới tốt đẹp hơn", đại hội do Diễn đàn Công giáo tiến hành gọi tắt là FIAC tổ chức đã qui tụ đại diện Công giáo tiến hành tại toàn Châu Mỹ Latinh.

Ông Emilio Inzaurraga, điều hợp viên của FIAC và chủ tịch Công giáo tiến hành Argentina cho biết: các tham dự viên hội nghị sẽ phân tách các vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế và giáo hội dưới ánh sáng của Tài Liệu chung kết Hội nghị các Ðức giám mục Châu Mỹ Latinh tại Aparecida, Brasil hồi năm 2006.

Cuộc gặp gỡ cũng là cơ hội để các đại diện chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động Công giáo tiến hành tại các nước Châu Mỹ Latinh.

Ðại hội sẽ kết thúc tài Casa Lago, trụ sở của Hội đồng Giám mục Mehico vào ngày Chúa nhựt 11 tháng 7 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page