Các Ðức giám mục Hawaii ca ngợi

thống đốc bang đã phủ quyết luật

nhìn nhận hôn phối của người đồng tính

 

Các Ðức giám mục Hawaii ca ngợi thống đốc bang đã phủ quyết luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Hawaii [CWN 7/7/2010] - Các Ðức giám mục Hawaii ca ngợi thống đốc bang vì đã phủ quyết luật nhìn nhận hôn phối giữa những người đồng tính.

Hôm 6 tháng 7 năm 2010, thống đốc bang Hawaii, bà Linda Lingle, đã phủ quyết luật nhìn nhận hôn phối của những cặp đồng tính.

Bà Lingle nói rằng bà phủ quyết luật này vì bà xác tín rằng đây là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến toàn thể xã hội cho nên cần phải được mọi người dân Hawaii quyết định.

Trước đó, các Ðức giám mục bang này đã không ngừng kêu gọi chống lại luật này. Ðức cha Larry Silva, Giám mục Hawaii đã nhiều lần kêu gọi người Công giáo trong bang hãy tranh đấu chống lại một dự luật như thế.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page