Tòa thánh cảnh cáo

kinh tế không phải là ưu tiên hàng đầu

 

Tòa thánh cảnh cáo: kinh tế không phải là ưu tiên hàng đầu.

Vatican [Cathnews 6/7/2010] - Tòa thánh cảnh cáo rằng kinh tế không phải là ưu tiên hàng đầu.

Trong một bài phát biểu mới đây, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh cảnh cáo về việc muốn biến kinh tế thành một thiện ích tuyệt đối. Theo ngài, cần phải có một mô hình kinh tế phát huy sự phát triển toàn diện con người.

Ðức hồng y Tarcisio Bertone trích dẫn thông điệp "Bác ái trong sự thật" của đức Benedicto XVI, theo đó kinh tế cần phải được hiểu như là "một hoạt động nhân bản phù hợp với sự phát triển toàn diện của các dân tộc".

Theo Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh, xem kinh tế như một thiện ích tuyệt đối sẽ có nguy cơ lấy phương tiện làm cứu cánh và cuối cùng lẫn lộn điều "trần thế" với chiều kích siêu việt.

Trích lời Ðức thánh cha, Ðức hồng y Bertone nói rằng kinh tế cần phải tìm kiếm công ích của gia đình nhân loại. Ðể được như thế, kinh tế cần phải được điều chỉnh khỏi những lệch lạc "duy kỹ thuật, duy vật và duy hưởng thụ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page