Các tín hữu Kitô Hongkong

cầu nguyện cho sự hài hòa trong xã hội

 

Các tín hữu Kitô Hongkong cầu nguyện cho sự hài hòa trong xã hội.

Hongkong [Ucanews 1/7/2010] - Các tín hữu Kitô Hongkong cầu nguyện cho sự hài hòa trong xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngày Hongkong được trao trả lại cho Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7, các tín hữu Kitô thuộc nhiều Giáo hội Kitô khác nhau đã tập trung lại để cầu nguyện cho sự hợp tác và hòa giải giữa những người không có cùng chính kiến.

Ðây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các phe phái kể từ khi chính quyền Hongkong cho cải tổ bầu cử.

Cha Stephen Chan, dòng Phanxico, kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho tất cả những ai cổ súy cho dân chủ. Ðại diện cho Ủy ban công lý và hòa bình của giáo phận Hongkong, cha Chan nói rằng nếu các nhà dân chủ tiếp tục chia rẽ thì điều đó chỉ làm lợi cho chế độ độc tài mà thôi.

Mục sư Phyllis Wong cũng khuyến khích những người có mặt trong cuộc gặp gỡ hãy bỏ qua một bên mọi hận thù và nghi kỵ để hợp tác với nhau. Nữ mục sư này nói rằng trước những lo ngại về một xã hội không lành mạnh, chỉ có Chúa mới là sức mạnh của chúng ta.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page