Các tín hữu Kitô tại Liban

vẫn đau khổ vì sự chia rẽ

của các nhà lãnh đạo chính trị

 

Các tín hữu Kitô tại Liban vẫn đau khổ vì sự chia rẽ của các nhà lãnh đạo chính trị.

Beirut, Liban [Asianews 1/7/2010] - Mặc dù có một tân Chân phước, các tín hữu Công giáo Maronit Liban vẫn đau khổ vì sự chia rẽ của các lãnh tụ chính trị Kitô.

Hôm 27 tháng 6 năm 2010, tân Chân phước Esteban Nehme đã được tôn phong trong một nghi thức rất long trọng với sự tham dự của gần 60 ngàn người. Lễ tôn phong Chân phước không chỉ là một biến cố Giáo hội, mà cũng có một ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước.

Thủ tướng Saad Hariri, một tín đồ Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni, đã có mặt trong lễ nghi bên cạnh tổng thống Michel Suleiman, một tín hữu Maronit. Tuy nhiên, chủ tịch Quốc hội Liban đã không đến và cũng không cử đại diện đến tham dự lễ nghi.

Ngoài ra, tưởng Michel Aoun và bộ trưởng Sleiman Frangie, cũng không có mặt trong lễ tôn phong Chân phước. Cả hai ông đều là tín hữu Maronit và đều có bất đồng với Ðức thượng phụ Maronit Nasrallah Sfeir.

Sự vắng mặt của các nhân vật này cho thấy có sự bất đồng và chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo chính trị Maronit. Sự kiện này làm suy giảm sự hiệp nhứt trong công đồng công giáo Maronit.

Sau lễ nghi tôn phong Chân phước, Ðức cha Bechara Rahi, Tổng giám mục Jbeil nói rằng cần phải thanh tẩy ký ức về cuộc nội chiến. Vị giám mục này cũng nói rằng chính trị cũng là con đường nên thánh đối với các tín hữu Kitô.

Cha Joseph Moannes đã được mọi người vỗ tay khi ngài nói với các chính trị gia rằng nếu họ muốn thay đổi đất nước, họ phải tạo ra nhiều vị thánh nữa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page