Giáo hội sẽ có thêm

41 vị Thánh và Chân phước

 

Giáo hội sẽ có thêm 41 vị Thánh và Chân phước.

Vatican [CWN 1/7/2010] - Giáo hội sẽ có thêm 41 vị Thánh và Chân phước.

Hôm thứ Năm mùng 1 tháng 7 năm 2010, trong một cuộc tiếp kiến riêng dành cho Ðức cha Angelo Amato, bộ trưởng bộ phong thánh, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã cho phép công bố 16 sắc lệnh nhìn nhận 31 vị tử đạo, 5 phép lạ và các nhân đức anh hùng của 6 ứng viên sẽ được phong Chân phước.

Trong số 31 vị tử đạo sẽ được tôn phong Chân phước có Ðức cha Janos Scheffer, người Rumani, bị sát hại dưới thời cộng sản, 23 vị bị giết chết trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha, ba linh mục Ðức bị đức quốc xã sát hại năm 1943 và một nữ tu Pháp bị giết trong thời cách mạng Pháp.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page