Ðức Thánh Cha chỉ định Ðức cha Kurt Koch

làm tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh

thăng tiến hiệp nhất các tín hữu Kitô

 

Ðức Thánh Cha chỉ định Ðức cha Kurt Koch làm tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh thăng tiến hiệp nhất các tín hữu Kitô.

Vatican (SD 1-7-2010) - Sáng thứ Năm mùng 1 tháng 7 năm 2010 Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã chỉ định Ðức Cha Kurt Koch, 60 tuổi, Giám Mục giáo phận Basel Thụy sĩ, làm Tân Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh thăng tiến hiệp nhất các tín hữu Kitô, thay thế Ðức Hồng Y Walter Kasper đến tuổi về hưu.

Ðức Cha Kurt Koch sinh năm 1950 tại Emmenbruecke Bang Lucerne Thụy Sĩ, thụ phong Linh Mục năm 1982, được chỉ định làm Giám Mục Basel năm 1995. Ðức Cha đã là Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Thụy sĩ trong nhiệm kỳ 2007-2009 và là tác giả của 60 cuốn sách và khảo luận, trong đó có cuốn "Cảm tình của Thiên Chúa" (1981) và "Thời gian tùy thuộc Thiên Chúa" (2008) (SD 1-7-2010).

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page