Ủy ban tự do tôn giáo thế giới đề nghị

đưa Việt nam trở lại danh sách

những nước đáng quan ngại về tự do tôn giáo

 

Ủy ban tự do tôn giáo thế giới đề nghị đưa Việt nam trở lại danh sách những nước đáng quan ngại về tự do tôn giáo.

Washington [Zenit 3/5/2010] - Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới của Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt nam trở lại danh sách những nước cần quan tâm một cách đặc biệt về tự do tôn giáo.

Trong bản phúc trình thường niên được Ủy ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới cho phổ biến hôm 30 tháng 4 năm 2010, Việt nam là một trong 5 nước được Ủy ban đề nghị đưa trở lại danh sách có những vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng nhứt.

Giải thích về quyết định này, ông Scott Flinse, một trong những thành viên của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới đặc trách về Ðông Nam Á, đã tuyên bố trên Ðài Á Châu Tự Do rằng, mặc dù có những tiến bộ trong quan hệ giữa Việt nam và Hoa kỳ, đặc biệt trong lãnh vực thương mại, an ninh hay cuộc chiến chống lại ma túy, tuy nhiên vấn đề tự do tôn giáo thì hoàn toàn khác. Ủy ban này cho rằng ngày nay đưa Việt nam trở lại danh sách cần được quan tâm một cách đặc biệt về chính sách tôn giáo là một biện pháp thích đáng. Năm 2004, khi bị đưa vào danh sách này, Việt nam đã làm một số cố gắng đáng kể. Do đó, quyết định đưa Việt nam trở lại danh sách này hẳn sẽ tạo ra những hậu quả tích cực.

Trong bản phúc trình, Ủy ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới đặc biệt nhắc đến việc Việt nam trục xuất các tu sĩ phật giáo ra khỏi Chùa Bát Nhã. Ðây là một cuộc trục xuất mà Ủy ban này cho là đã được thực hiện trong bầu khí bạo động và hận thù. Ủy ban cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà các tỉn hữu Tin lành Cao Nguyên đang trải qua. Ủy ban cũng đặc biệt nêu ra cuộc đàn áp dã man các tín hữu Công giáo trong 2 năm 2008 và 2009 khi xảy ra những vụ tranh chấp liên quan đến đất đai và cơ sở của Giáo hội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page