Thư của ÐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt

gửi cộng đồng Dân Chúa TGP Hà Nội

thông báo việc bổ nhiệm TGM Phó Hà Nội

 

Thư của Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt gửi cộng đồng Dân Chúa Tổng Giáo Phận Hà Nội thông báo việc bổ nhiệm Tổng Giám Mục Phó Hà Nội.

Hà Nội, Việt Nam (23-4-2010) - Hôm 22 tháng 4 năm 2010, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã bổ nhiệm Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Ðà Lạt, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, làm Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị của Tổng giáo phận Hà Nội. Sau đây là Thư của Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt gửi cộng đồng dân Chúa Tổng Giáo Phận Hà Nội thông báo việc bổ nhiệm Tổng Giám Mục Phó Hà Nội.

 

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

40 Phố Nhà Chung

Hà Nội - Việt Nam

 

Kính gửi

Cộng đồng Dân Chúa

Tổng Giáo Phận Hà Nội

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2010

 

Anh chị em thân mến,

Tôi xin loan báo cho anh chị em một tin vui mừng: Hôm qua, ngày 22-04-2010, Tòa Thánh công bố Ðức Thánh Cha Bênêđíchtô 16 đã bổ nhiệm Ðức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn, giám mục giáo phận Ðàlạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt nam, làm Tổng giám mục Phó tổng giáo phận Hà Nội.

Chúng ta tạ ơn Chúa và cám ơn Tòa Thánh đã cử ngài đến phục vụ Tổng giáo phận và giúp đỡ tôi trong tình trạng sức khỏe yếu kém.

Từ hôm nay, trong lời cầu nguyện cho Giáo hội, xin Quý Cha xướng tên của ngài cùng với chúng tôi.

Trong khi chờ đợi ngài đến giữa chúng ta, anh chị em hãy cầu nguyện cho ngài, cầu nguyện cho Giáo hội và cầu nguyện cho Tổng giáo phận Hà nội chúng ta được bình an và hiệp nhất.

 

Thân ái

(Ký tên và đóng dấu)

Giuse Ngô quang Kiệt

Tổng giám mục Hà nội

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page