Văn khố Vatican về thời đệ nhị thế chiến

có thể được mở ra vào năm 2015

 

Văn khố Vatican về thời đệ nhị thế chiến có thể được mở ra vào năm 2015.

Vatican [CNA 29/1/2010] - Văn khố Vatican về thời đệ nhị thế chiến có thể sẽ được mở ra vào năm 2015.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhựt báo Ý "Il messagero", Ðức cha Sergio Pagano, quản thủ văn khố mật Vatican tiết lộ rằng các tài liệu liên quan đến các hoạt động của Tòa thánh dưới thời Ðức Pio XII sẽ được sắp xếp lại trong vòng năm năm tới. Ðức cha Pagano nói rằng sở dĩ văn khố này chưa được mở ra là vì vấn đề kỹ thuật mà thôi.

Theo Ðức cha quản thủ văn khố mật của Tòa thánh, tổng số tài liệu được thu thập từ năm 1939 đến năm 1958 có thể lên đến 16 triệu trang.

Ðức cha Pagano giải thích rằng hoàn toàn không có lý do chính trị nào khiến Tòa thánh không cho mở các văn khố mật này. Vấn đề là làm thế nào để sắp xếp các tài liệu được thu thập trong gần 20 năm dưới thời đức Pio XII.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page