Thư của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

gửi Ủy Ban Ðoàn Kết Công Giáo Việt Nam

 

Thư của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam gửi Ủy Ban Ðoàn Kết Công Giáo Việt Nam.

 

Kỳ Ðồng, ngày 30/01/2010

 

Kính gửi:

Linh Mục Nguyễn Công Danh

Chủ tịch Ủy Ban Ðoàn Kết Công Giáo Việt Nam.

 

Kính thưa ngài,

Việc chính quyền Hà Nội phá Thánh Giá tại Ðồng Chiêm, đánh đập giáo dân và tu sĩ, đàn áp giáo dân và linh mục, khủng bố nhà thờ, gây khó khăn cho cuộc sống ở Ðồng Chiêm là sự thật rõ ràng đã xảy ra. Giáo xứ Ðồng Chiêm đã lên tiếng, Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đã nhiều lần lên tiếng, các Giám Mục Giáo Tỉnh Hà Nội đã lên tiếng và nhân dân khắp nơi đã lên tiếng.

Ngày 29/01/2010 vừa qua, trang web của Ủy Ban Ðoàn Kết Công Giáo Việt Nam đã đăng tải bài "Bình yên về với Ðồng Chiêm", nội dung bài báo đã không cùng với Giáo Hội Công Giáo lên tiếng cho sự thật, nhưng ngược lại đã phụ họa với các báo Hà Nội mới, Anh ninh Thủ đô... kết án Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, kết án các linh mục Thái Hà.

Hà động này cho thấy "Ủy Ban Ðoàn Kết Công Giáo Việt Nam" không hề "Ðoàn Kết" và càng không phải là "Công Giáo", vì đã đi theo bạo quyền để hà hiếp người Công Giáo và phá hủy biểu tượng tôn giáo là Thánh Giá tại Ðồng Chiêm.

Với tư cách là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, hiệp thông với Ðồng Chiêm, đặc biệt là với anh em chúng tôi tại Thái Hà, chúng tôi đề nghị ngài có lập trường rõ ràng phản đối các hành vi trên của Ủy Ban mà ngài có trách nhiệm.

Chúng tôi kêu gọi lương tâm linh mục của ngài đối với Giáo Hội, đồng đạo và nhân dân nghèo khổ.

Kính thư,

 

Linh mục Giuse Ðinh Hữu Thoại, CSsR

Chánh văn phòng

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page