Các Ðức giám mục Canada cảnh báo

về tệ nạn buôn người và mại dâm

tại thế vận hội mùa đông Vancouver

 

Các Ðức giám mục Canada cảnh báo về tệ nạn buôn người và mại dâm tại thế vận hội mùa đông Vancouver.

Canada [CWN 28/1/2010] - Các Ðức giám mục Canada cảnh báo về tệ nạn buôn người và mại dâm tại thế vận hội mùa đông Vancouver.

Trong một lá thư mục vụ đề ngày 27 tháng Giêng năm 2010, Ủy ban Công lý và hòa bình của Hội đồng Giám mục Canada lên tiếng báo động về nạn mại dâm cưỡng bách cũng như tệ nạn buôn người có thể xảy ra tại thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm 2010 tại thành phố Vancouver.

Thư mục vụ của Ủy ban công lý và hòa bình của Hội đồng Giám mục Canada nhận xét rằng trong một số biến cố thể thao lớn, thường thấy có những sinh hoạt được tổ chức để thỏa mãn nhu cầu mua dâm. Theo Ủy ban, điều này tiếc thay lại có thể xảy trong thế vận hội mùa đông sẽ khai diễn tại Vancouver vào ngày 12 tháng 2 năm 2010.

Với tư cách là chủ chăn Giáo hội Công giáo tại Canada, các Ðức giám mục Canada tố cáo tệ nạn buôn người dưới mọi hình thức, từ cưỡng bách lao động đến khai thác tình dục. Các ngài kêu gọi giáo dân hãy đề cao cảnh giác trước những vi phạm nhân quyền như thế, cách riêng tệ nạn mại dâm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page