Hội đồng Âu châu phê bình

phán quyết của tòa án Nhân quyền Âu châu

liên quan đến việc treo Thánh Giá

 

Hội đồng Âu châu phê bình phán quyết của tòa án Nhân quyền Âu châu liên quan đến việc treo Thánh Giá trong các trường công lập.

Liên Âu [AFP 28/1/2010] - Nghị viện Âu châu phê bình phán quyết của Tòa án nhân quyền Âu Châu liên quan đến việc treo Thánh Giá trong các trường công lập.

Hôm thứ Năm 28 tháng Giêng năm 2010, các nghị viên của Nghị Viện Âu Châu đã chỉ trích Tòa án nhân quyền Âu Châu vì đã đưa ra phán quyết cấm treo Thánh Giá trong các trường công lập tại Ý.

Trong một tuyên ngôn, 27 nghị viên Âu Châu cho rằng phán quyết của Tòa án nhân quyền Âu Châu có tính cách chính trị và vượt qua khả năng của Tòa án.

Các nghị viên ký tên vào tuyên ngôn nói rằng "họ quan ngại vì phán quyết này ảnh hưởng đến quyền của các quốc gia có quốc giáo được treo các biểu tượng tôn giáo trong các nơi công cộng".

Theo các nghị viên Âu châu này, các Thánh Giá "không còn là những biểu tượng thuần túy tôn giáo, mà là nét đặc trưng của lịch sử và bản sắc dân tộc Ý". Tuyên ngôn của các nghị viên Âu châu giải thích rằng "không một sinh hoạt tôn giáo nào được áp đặt lên các học sinh, cũng chẳng có bất cứ một sự tôn thờ nào đối với các Thánh Giá được gắn trong các phòng lớp".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page