Chính phủ Anh nhìn nhận

vai trò của Giáo hội

trong cuộc chiến chống lại nghèo đói

 

Chính phủ Anh nhìn nhận vai trò của Giáo hội trong cuộc chiến chống lại nghèo đói.

London [Zenit 28/1/2010] - Chính phủ Anh nhìn nhận vai trò của Giáo hội Công giáo trong cuộc chiến chống nghèo đói.

Bộ trưởng phát triển quốc tế của Anh quốc, ông Douglas Alexander, đã ca ngợi những nỗ lực của Giáo hội Công giáo trong cuộc cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti và trong cuộc chiến chống lại nghèo đói trên thế giới nói chung.

Một thông cáo báo chí của bộ này cũng cho biết ông Alexander sẽ viếng thăm Vatican và gặp gỡ Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Bộ trưởng phát triển quốc tế của Anh nói rằng ông cảm thấy rất vinh dự được viếng thăm Vatican. Ông cho biết trong chuyến viếng thăm, ông sẽ nói đến vai trò độc nhứt mà Giáo hội Công giáo đang nắm giữ trên thế giới, nhứt là trong lãnh vực y tế và giáo dục tại các nước.

Ông Alexander nói rằng ông rất mong muốn được thảo luận với đức thánh cha về "cuộc chiến chống lại nghèo đói trên thế giới và vai trò của các tổ chức tôn giáo trong lãnh vực y tế và giáo dục cũng như khả năng xây dựng bầu khí hòa hợp, động viên công luận của các tổ chức tôn giáo".

Trong số ra ngày 27 tháng Giêng năm 2010, báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, có đăng một bài viết của ông Alexander. Trong bài viết, bộ trưởng phát triển quốc tế của chính phủ Anh khẳng định rằng "Giáo hội Công giáo bảo đảm một phần tư hoạt động y tế tại vùng Hạ Sahara Phi châu"; ông cũng viết rằng các trường Công giáo, nhờ tạo ra công ăn việc làm cho gần 12 triệu người tại đây, là những nơi mang lại những cơ hội lớn cho rất nhiều người.

Ông Alexander còn viết : "trong cuộc chiến chống nghèo đói, Tòa Thánh có một vị trí độc nhứt vô nhị".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page