Tòa thánh yêu cầu tái thiết Haiti

dựa trên nhân quyền

 

Tòa thánh yêu cầu tái thiết Haiti dựa trên nhân quyền.

Geneve [Zenit 28/1/2010] - Tòa thánh yêu cầu tái thiết Haiti dựa trên nhân quyền.

Trong bài phát biểu tại khóa đặc biệt thứ 13 của Hội đồng nhân quyền hôm 28 tháng Giêng năm 2010, Ðức cha Silvano Tomasi, đại diện thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneve, khẳng định rằng nhân quyền phải là nền tảng của chương trình tái thiết Haiti. Ðức cha Tomasi cũng kêu gọi áp dụng nguyên tắc bổ trợ để người dân Haiti tự mình thực hiện công cuộc tái thiết đất nước.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve ghi nhận rằng "tại Haiti các quyền cơ bản như quyền được sống, được có thức ăn, nước uống, được chăm sóc y tế, được phát triển, được hy vọng vào một cuộc sống đầy đủ, quyền được có một công việc xứng đáng... hầu như không có".

Ðức cha Tomasi nhắc lại tầm quan trọng của nguyên tắc "bổ trợ" và yêu cầu phải làm thế nào để sự viện trợ có thể giúp cho người dân Haiti tự tay tái thiết các hạ tầng cơ sở và đảm nhận các trách nhiệm chính trị và xã hội.

Về phần Giáo hội, theo Ðức cha Tomasi, Giáo hội vẫn tiếp tục tích cực góp phần vào việc tái thiết Haiti bằng cách thăng tiến những quyền cơ bản nhứt cũng như góp phần vào tiến bộ y tế và giáo dục cho người dân Haiti.

Nhận định về tình hình Giáo hội, Ðức cha Tomasi nói rằng hình ảnh của nhà thờ chính tòa tại thủ đô Port au Prince đổ nát, đã đủ để nói lên tình hình Giáo hội tại Haiti.

Trong bài phát biểu tại trụ sở của Hội đồng nhân quyền, quan sát viên thường trực của Tòa thánh cũng nhắc đến cái chết của Ðức cha Serge Miot, Tổng giám mục Port au Prince, nhiều linh muc, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân cũng như những thiệt hại vật chất nặng nề của Giáo hội.

Theo Ðức cha Tomasi, thảm kịch này cũng mời gọi "tình liên đới của cộng đồng thế giới" để đáp ứng tức khắc với những nhu cầu của người dân Haiti và để đặt "nhân quyền làm nền tảng cho công cuộc tái thiết Haiti".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page