Sứ điệp Mùa Chay

của Ðức Thánh Cha

 

Sứ điệp Mùa Chay của Ðức Thánh Cha.

Vatican [Zenit 28/1/2010] - Với tựa đề "Công lý của Thiên Chúa được tỏ hiện bằng niềm tin vào Chúa Kitô", sứ điệp mùa chay năm 2010 của Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ được giới thiệu trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Năm 4 tháng Hai năm 2010.

Cuộc họp báo sẽ được đặt dưới sự chủ tỏa của Ðức hồng y Paul Cordes, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum [Ðồng Tâm], với sự hiện diện đặc biệt của ông Hans Gert Pottering, nguyên chủ tịch của Nghị Viện Âu Châu và hiện đang là chủ tịch của Sáng hội Konrad Adenauer.

Mỗi năm, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum đều tạo cơ hội để một nhân vật có thế giá trong cuộc chiến chống lại nghèo đói được lên tiếng trong dịp giới thiệu sứ điệp mùa chay của Ðức thánh cha.

Ông Hans Gert Pottering sinh năm 1945. Ông là một chính trị gia Công giáo Ðức và Âu Châu. Ông đã từng giữ chức chủ tịch Nghị viện Âu Chậu từ năm 2007 đến năm 2009.

Sáng hội "Konrad Adenauer" mà ngân sách mỗi năm lên đến 100 triệu âu kim, gắn liền với phong trào dân chủ Kitô giáo. Sáng hội này xuất phát từ Hội hoạt động giáo dục công dân dân chủ Kitô giáo và được thành lập năm 1956. Từ năm 1964 Sáng hội này mang tên của thủ tướng Ðức đầu tiên là ông Konrad Adenauer. Hoạt động của Sáng Hội được hướng dẫn theo những nguyên tắc đã từng gợi hứng cho hoạt động của ông Adenauer.

Trang mạng của Sáng hội này viết rằng "Sáng hội chuyên đưa ra những biện pháp giáo dục công dân và chính trị, đề ra những nền tảng khoa học phục vụ cho hoạt động chính trị, cấp học bỗng cho những người đặc biệt có khả năng và thực hiện những cuộc nghiên cứu liên quan đến lịch sử của nền dân chủ Kitô giáo. Sáng hội cũng cổ võ "việc hội nhập vào âu châu, sự hòa hợp quốc tế và thăng tiến sự cộng tác trong chính trị và phát triển".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page