Ðức Thánh Cha tiếp kiến

các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến các Hàn Lâm Viện Tòa Thánh.

Vatican (SD 28-1-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 khích lệ các Hàn lâm viện Tòa Thánh gia tăng trợ giúp Tòa Thánh trong việc đối thoại với các lãnh vực trong nền văn hóa hiện đại.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 28-1-2010, lễ Thánh Tômasô Aquinô, dành cho 350 thành viên của 7 Hàn lâm viện Tòa Thánh gồm Hàn lâm viện Thánh Tômasô Aquino, Hàn lâm viện Thần Học, Hàn lâm viện Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Hàn lâm viện Thánh Mẫu quốc tế, khảo cổ học và sau cùng là Hàn lâm viện về việc tôn kính các thánh tử đạo. Tổng cộng có 350 thành viên thuộc các Hàn lâm viện này.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, trong có đó nhiều Hồng Y và Giám Mục, Ðức Thánh Cha nói: "Trong các môi trường khó khăn của việc nghiên cứu và dấn thân, anh chị em được kêu gọi mang lại một đóng góp quí giá, đầy khả năng chuyên môn và hăng say để toàn thể Giáo Hội, đặc biệt là Tòa Thánh, có thể có những cơ hội, ngôn ngữ và phương tiện thích hợp để đối thoại với các nền văn hóa hiện đại, và trả lời hữu hiệu cho những câu hỏi và thách đố đang đề ra cho Giáo Hội trong nhiều lãnh vực tri thức và kinh nghiệm của con người."

Ðức Thánh Cha cũng nhận xét rằng "nền văn hóa ngày nay chịu ảnh hưởng nặng nề của quan niệm duy tương đối và duy chủ quan, về phương pháp cũng như về thái độ nhiều khi hời hợt, tầm thường, làm thương tổn tính chất nghiêm túc của việc nghiên cứu và suy tư, và do đó cũng làm thiệt hại việc đối thoại, đối chiếu và đả thông với nhau. Vì thế, cần cấp thiết kiến tạo những điều kiện thiết yếu để có khả năng đào sâu việc học hỏi và nghiên cứu, để có thể đối thoại hữu ý và hữu hiệu, nhắm tới sự tăng trưởng chung và sự huấn luyện thăng tiến toàn diện con người"

Ðức Thánh Cha cũng đặc biệt đề cao tấm gương của thánh Tômaso Aquinô, Tiến Sĩ Thiên Thần, trong việc đối thoại với các nền văn hóa. Ngài nói: "Thánh Tômasô đã thành công trong việc thiết lập một cuộc đối chiếu hữu ích với tư tưởng Arập, cũng như Do thái trong thời đại của Người, và đón nhận kho tàng triết học Hy Lạp, để tạo nên một tổng hợp thần học ngoại thường, hòa hợp lý trí với đức tin. Thánh nhân đã để lại cho những người đồng thời một kỷ niệm sâu đậm, không thể phai mờ, chính nhờ sự tinh tế và sắc bén của ngài, không kể đời sống thánh thiện rạng ngời."

Và Ðức Thánh Cha kết luận rằng: "tư tưởng và chứng tá của thánh Tômasô Aquino khuyến khích chúng ta quan tâm nghiên cứu những vấn đề đang nảy sinh để mang lại những câu trả lời thích hợp và có tinh thần sáng tạo.. Tín nhiệm nơi khác năng của lý trí con người, chúng ta cũng cần làm như thánh Tiến Sĩ Tômasô, luôn kín múc những phong phú từ Truyền Thống, trong sự luôn luôn tìm kiếm "chân lý về vạn vật" (SD 28-1-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page