Caritas kêu gọi để cho các nước nghèo

có được một tiếng nói mạnh hơn

tại Liên Hiệp Quốc

 

Caritas kêu gọi để cho các nước nghèo có được một tiếng nói mạnh hơn tại Liên Hiệp Quốc.

Davos, Thụy Sĩ [CWN 27/1/2010] - Caritas kêu gọi nên để cho các nước nghèo được có một tiếng nói lớn hơn tại Liên Hiệp Quốc và Tổ Chức Thương Mại Thế Giới.

Phát biểu tại Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới được tổ chức tại thành phố Davos, Thụy Sĩ, bà Lesley Anne Knight, tổng thư ký của Tổ Chức Caritas Quốc Tế nói rằng các nước nghèo cần có được một tiếng nói mạnh hơn tại Liên hiệp quốc và Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. Ngoài ra các nước giàu cũng phải trợ giúp các nước nghèo trang trải những tổn thất do thiên tai gắn liền với sự thay đổi thời tiết tạo ra.

Bà Knight nói: "Ðối với các tổ chức nhân đạo như Caritas, con người phải là trọng tâm của mọi sự chúng ta làm. Nhưng điều này cũng phải được áp dụng cho các hệ thống kinh tế, mà mục đích tối hậu là phục vụ nhân loại".

Tổng thư ký của Caritas quốc tế cũng bày tỏ quan ngại về sự thất bại của những cuộc đàm phán về thay đổi thời tiết tại Copenhagen hồi tháng 12 năm 2009. Bà Knight nói: "Các nước giàu cần phải trợ giúp các nước đang phát triển vốn đang phải gánh chịu những hậu quả của những tai họa gắn liền với sự thay đổi thời tiết. Gia tăng kinh tế và phát triển cần phải quan tâm đến công lý giữa các thế hệ. Các nước giàu đã hưởng lợi từ công cuộc kỹ nghệ hóa vốn đã dẫn đến sự thay đổi thời tiết. Do đó, nay các nước này phải trả các phí tổn trong việc thích nghi và giảm bớt các thiệt hại".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page