Thánh Phanxico Assisi, mẫu gương

về đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo

 

Thánh Phanxico Assisi, mẫu gương về đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo.

Roma [CNA 27/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đề cao mẫu gương của thánh Phanxico Assisi trong cuộc đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo.

Trong bài huấn đức trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 27 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha khẳng định rằng việc vị thánh này tìm đến với người Hồi giáo nên được xem như một mẫu mực cho các quan hệ giữa Kitô và Hồi giáo ngày nay.

Ðức thánh cha giải thích rằng vị sứ giả của Hòa bình này đã từng nhập ngũ năm lên 20 tuổi và đã bị bắt làm tù binh. Vì bệnh hoạn, ngài đã được trả tự do và trở về quê hương của ngài là Assisi. Chính trong thời kỳ này mà tiến trình hoán cãi đã diễn ra và thánh nhân đã từ bỏ cuộc sống xa hoa phù phiếm để sống theo lý tưởng nghèo khó.

Ôn lại cuộc đời của thánh Phanxico, Ðức thánh cha đặc biệt nhắc đến chuyến đi Ai cập của ngài để rao giảng Tin Mừng và khởi xướng cuộc đối thoại với người Hồi giáo. Ngài đến đó chỉ với một khí giới duy nhứt là niềm tin và sự tử tế.

Ðức thánh cha nói rằng thánh nhân là một mẫu mực cho các quan hệ giữa Kitô và Hồi giáo ngày nay.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page