Ðức Gioan Phaolô II đã từng viết thư

xin từ chức nếu bị ngăn trở lớn

 

Ðức Gioan Phaolô II đã từng viết thư xin từ chức nếu bị ngăn trở lớn.

Vatican [AFP 26/1/2010] - Ðức Gioan Phaolô II đã từng viết thư xin từ chức nếu bị ngăn trở lớn.

Hôm thứ Ba 26 tháng Giêng năm 2010, Ðức ông Slawomir Oder, cáo thỉnh viên vụ án phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô II tiết lộ rằng vị giáo hoàng này đã từng viết thư xin từ chức trong trường hợp bị ngăn trở lớn để thi hành chức vụ giáo hoàng.

Lá thư đã được in lại trong cuốn sách có tựa đề "Tại sao ngài là thánh, con người thật của Ðức Gioan Phaolô II", được ký giá Saverino Gaeta đồng biên soạn với đức ông Oder.

Cuốn sách thu thập 114 chứng từ liên quan đến cuộc đời của Ðức Gioan Phaolô II.

Lá thư nói trên được đức Gioan Phaolo II viết ngày 15 tháng 11 năm 1989. Trong lá thư, đức Gioan Phaolô II tuyên bố rằng "theo gương của vị tiền nhiệm ngài là Ðức Phaolô VI, ngài muốn từ nhiệm trong trường hợp mắc phải một chứng bệnh không thể chữa trị được, kéo dài và ngăn cản ngài thực thi đầy đủ chức vụ giáo hoàng hay trong trường hợp có một ngăn trở khác trầm trọng và kéo dài".

Ðức thánh cha đã dành quyết định tối hậu cho một ủy ban hồng y. Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ bệnh hoạn lâu dài của ngài, các vị Hồng y này đã không màng đến lá thư.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page