Ðức hồng y Tổng giám mục

thành phố Mehico tuyên bố

Giáo hội không thể chỉ

quan tâm đến đời sau

 

Ðức hồng y Tổng giám mục thành phố Mehico tuyên bố: Giáo hội không thể chỉ quan tâm đến "đời sau".

Mehico [CNA 26/1/2010] - Ðức hồng y Tổng giám mục Mehico tuyên bố: Giáo hội không thể chỉ quan tâm đến "đời sau".

Ám chỉ đến việc một số chính trị gia ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân của những người đồng tính, Ðức hồng y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục thành phố Mehico nhắc lại rằng sứ mệnh của Giáo hội là giảng dạy về đời sau, nhưng điều đó không có nghĩa là Giáo hội không được phép động đến những vấn đề và hoàn cảnh của ngày nay.

Trong bài giảng hôm Chúa Nhựt 24 tháng Giêng năm 2010, Ðức hồng y Carrera nhấn mạnh rằng "Tin Mừng cần phải được áp dụng cho những hoàn cảnh ngày nay, "bây giờ và ở ngay đây". Ngài khẳng định: tiếng nói của Giáo hội không chỉ giới hạn trong chuyện của đời sau.

Ðức hồng y nói: "Giáo hội là Thân Thể của Chúa Kitô và là nơi ưu biệt để công bố Tin Mừng". Ngài khuyến khích giáo dân hãy sống và áp dụng Tin Mừng trong đời sống công cộng, bởi vì "sứ mệnh của Chúa Giêsu và Giáo hội chính là khơi dậy ánh sáng, sự giải phóng, lòng tử tế và ân sủng".

Theo ngài, Tin mừng cần phải được đọc trong ánh sáng của những vấn đề và hoàn cảnh ngày nay để ánh sáng của Chúa, lòng tử tế và ân sủng được thắp sáng lên.Chỉ có như thế mới có tin mừng.

Ðức hồng y Tổng giám mục Mehico phê bình những ai muốn giới hạn tiếng nói và công việc của Giáo hội. Ngài nói: "Ðôi khi chúng ta nghe người ta nói một cách vô lý rằng Giáo hội chỉ nên lo về chuyện đời sau. Nhưng chúng ta phải nhìn Chúa Giesu xuyên qua con mắt của hiện tại với tất cả những vấn đề và hoàn cảnh của ngày nay".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page