Các đức giám mục Phi luật tân

kêu gọi chống lại phá thai

làm cho chết êm dịu

và kế hoạch hóa gia đình

 

Các đức giám mục Phi luật tân kêu gọi chống lại phá thai, làm cho chết êm dịu và kế hoạch hóa gia đình.

Manila [Asianews 22/1/2010] - Nhân mùa bầu cử sắp tới, các Ðức giám mục Phi luật tân tái khẳng định lập trường của Giáo hội chống lại phá thai, làm cho chết êm dịu và kế hoạch hóa gia đình.

Trong tài liệu hướng dẫn bầu cử có tựa đề "Giáo lý của Giáo hội về gia đình và Sự Sống trong cuộc bầu cử năm 2010", các vị chủ chăn Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân kêu gọi người Công giáo bỏ phiếu cho các ừng cử viên nào tôn trọng Sự Sống con người.

Tài liệu được đưa ra sau phiên họp của Ủy ban giám mục về Sự Sống và Gia Ðình.

Cha Melvin Castro, thư ký của Ủy ban về sự sống và gia đình, giải thích rằng tài liệu nhằm mục đích hướng dẫn người Công giáo trong việc bỏ phiếu.

Cha Castro kêu gọi người Công giáo Phi hãy đặt công ích của xã hội lên trên quyền lợi cá nhân và xử dụng lá phiếu dựa trên những giá trị Kitô, đồng thời tẩy chay những ứng cử viên nào chống lại sự sống con người.

Linh mục thư ký ủy ban sự sống và gia đình của Hội đồng Giám mục Phi luật tân nói: "Xét về mặt luân lý, không thể bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào cổ võ cho việc phá thai, làm cho chết êm dịu và xử dụng bao cao su. Các ứng cử viên mà Giáo hội muốn tẩy chay là những người chỉ phản ánh cái nhìn của họ về gia đình và sự sống con người".

Tại Phi luật tân, dự luật có tên là "Y tế sinh sản" đã được thảo luận từ 4 năm qua. Tuy được Liên hiệp quốc ủng hộ, dự luật này không đủ túc số để được Quốc hội Phi thông qua. Các dân biểu Công giáo và chính tổng thống Gloria Arroyo vẫn cương quyết chống lại việc kế hoạch hóa gia đình và phá thai. Dự luật "Ý tế sinh sản" tuy ngăn cấm việc phá thai tại các bệnh viện, nhưng lại ủng hộ kế hoạch hóa gia đình. Theo kế hoạch hóa gia đình, mỗi gia đình không được có quá hai đưa con; nếu vượt quá con số này sẽ bị phạt tiền và trong một số trường hợp có thể bị giam tù. Chương trình này quảng bá việc xử dụng các phương tiện ngừa thai trong các trường học. Trong khi đó Giáo hội Công giáo quảng bá cho Chương trình kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên, nhằm cổ võ cho một nền văn hóa biết sống có trách nhiệm và yêu thương dựa trên những giá trị Kitô.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page