Ðức thánh cha chúc mừng

tân Thượng phụ Chính thông Serbia

 

Ðức thánh cha chúc mừng tân Thượng phụ Chính thông Serbia.

Roma [Zenit 24/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI chúc mừng đức tân Thượng phụ Chính thống Serbia.

Ðức tân Thượng phụ Irenee, năm nay 80 tuổi, đã được bầu làm thượng phụ Belgrade hôm 22 tháng Giêng năm 2010, kế vị Ðức thượng phụ Paul qua đời dạo tháng 11 năm 2009.

Từ năm 1975, đức tân Thượng phụ Chính thống Serbia đã làm Giám mục tại Nis, sinh quán của hoàng đế Constantino. Kể từ nay, ngài sẽ là Tổng giám mục Pec và Belgrade - Karlovac, đồng thời đứng đầu Giáo hội Chính thống Serbia. Giáo hội này hiện có khoảng 11 triệu tín hữu rãi rác tại Serbia, các nước trong cựu liên bang Nam Tư, Hoa kỳ, Úc đại lợi và Ðông Âu.

Trong điện văn chúc mừng, Ðức thánh cha cầu xin Chúa ban cho đức tân Thượng phụ được sức mạnh nội tâm để củng cố sự hiệp nhứt và tăng trưởng thiêng liêng của Giáo hội chính thống Serbia cũng như xây dựng tình huynh đệ với các Giáo hội và cộng đồng Giáo hội khác. Ðức thánh cha cũng bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng của Giáo hội Công giáo và sự dấn thân của Giáo hội này để thăng tiến các quan hệ huynh đệ và cuộc đối thoại thần học hầu vượt qua những cản ngại trong sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai Giáo hội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page