Các cơ quan cứu trợ

Công giáo Trung Quốc và Ðài Loan

quyên góp cho các nạn nhân động đất tại Haiti

 

Các cơ quan cứu trợ Công giáo Trung Quốc và Ðài Loan quyên góp cho các nạn nhân động đất tại Haiti.

Hongkong [CNS 20/1/2010] - Các cơ quan cứu trợ Công giáo Trung Quốc và Ðài Loan tổ chức quyên góp cho các nạn nhân động đất tại Haiti.

Ông Austin Ou Chin Jen, giám đốc của Hội Truyền Giáo Công giáo Ðài Loan nói với hãng thông tấn Công giáo Ucanews rằng Giáo hội Công giáo tại Ðài Loan sẽ giúp trẻ em Haiti về giáo dục. Qua kinh nghiệm của trận động đất hồi năm 1999, trong đó có trên 2 ngàn người bị thiệt mạng, người Công giáo Ðài Loan hiểu được vấn đề mà trẻ em nạn nhân của động đất phải đương đầu.

Tại Trung Hoa lục địa, người Công giáo kêu gọi những người xử dụng Internet hãy cho tiền và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Haiti.

Cha Paul Han Qingping, phó giám đốc tổ chức bác ái "Jinde" (Nhân Ðức), nói với hãng thông tấn Ucanews rằng sau trận động đất tại Sichuan, Trung Quốc, tổ chức "Jinde" (Nhân Ðức) đã có thể trực tiếp đến nơi để cứu trợ. Nay vì không thể đến Haiti được, tổ chức chỉ biết quyên góp và gởi đồ cứu trợ đến đó.

Tưởng cũng nên nhắc lại trận động đất tại Sichuan (Tứ Xuyên) hồi năm 2008 đã khiến cho khoảng 70 ngàn người thiệt mạng. Jinde (Nhân Ðức) là một trong những tổ chức đầu tiên đã gởi nhân viên đến cứu trợ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page