Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Hoa kỳ

vẫn hy vọng luật cải tổ y tế được thông qua

 

Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Hoa kỳ vẫn hy vọng luật cải tổ y tế được thông qua ngay cả sau khi Ðảng Cộng Hòa chiến thắng tại bang Massachusetts.

Washington [CNS 20/1/2010] - Các nhà lãnh đạo Công giáo Hoa kỳ vẫn đặt hy vọng vào cuộc cải tổ y tế ngay cả sau khi Ðảng cộng hòa chiến thắng tại bang Massachusetts.

Ðược biết mới đây, ông Scott Brown, thuộc đảng cộng hòa, đã được dân chúng bang Massachusetts bầu vào ghế thượng nghị sĩ thế chỗ mà cố thượng nghị sĩ Ted Kennedy, thuộc Ðảng Dân Chủ, đã chiếm giữ từ năm 1962.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là các nhà lãnh đạo Công giáo tại Hoa kỳ sẽ ngưng ủng hộ cuộc cải tổ y tế. Ðây là sứ điệp mà chủ tịch của Hiệp Hội Y Tế Công giáo Hoa kỳ và giám đốc văn phòng phát triển xã hội quốc nội của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã đưa ra một ngày sau khi ông Brown được bầu vào thượng viện Hoa Kỳ. Ông Brown cho biết ông sẽ bỏ phiếu chống lại chương trình cải tổ y tế hiện nay.

Nữ tu Carol Keehan, giám đốc điều hành của Hiệp Hội Y Tế Công giáo Hoa kỳ nói rằng nếu chương trình cải tổ y tế không được thông qua, thì nhiều người sẽ bị thiệt thòi.

Bà Kathy Saile, một phát ngôn viên từ Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa kỳ nói rằng các Ðức giám mục nước này sẽ không ngưng các nỗ lực tranh đấu cho cuộc cải tổ y tế. Nhưng bà Saile khẳng định rằng chương trình này cần phải được thực hiện khác với dự luật cải tổ hiện nay, tức không cho phép xử dụng quỹ liên bang để tài trợ việc phá thai cũng như tôn trọng quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page