Lần đầu tiên một phụ nữ

được bổ nhiệm làm phụ tá thư ký

tại Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình

 

Lần đầu tiên một phụ nữ được bổ nhiệm làm phụ tá thư ký tại Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình.

Vatican [CNA 21/1/2010] - Lần đầu tiên một phụ nữ được Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm làm phụ tá thư ký tại Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình.

Hôm thứ Năm 21 tháng Giêng năm 2010, Tòa thánh loan báo rằng bà Flaminia Giovanelli được Ðức thánh cha bổ nhiệm vào chức vụ phụ tá thư ký tại Hội đồng Tòa thánh Công lý và hòa bình.

Bà Giovanelli sẽ làm việc bên cạnh Ðức hồng y Peter Kokwo Appiah Turkson, chủ tịch của Hội đồng và Ðức cha Mario Toso, thư ký của Hội đồng.

Bà Giovanelli tốt nghiệp tại Ðại học Roma về chính trị học và sau đó học về quản thủ thư viện và tôn giáo.

Bà đã bắt đầu làm việc tại Hội đồng Tòa thánh về công lý và hòa bình từ năm 1974, lúc đó đang còn là Ủy Ban. Bà đã nghiên cứu về những vấn đề phát triển, nghèo đói và lao động dưới ánh sáng của Giáo huấn xã hội của Giáo hội. Bà cũng có kinh nghiệm về phát triển và các chính sách về lao động của Tổ Chức Lao Ðộng Thế Giới, Hội đồng Âu Châu, Liên Âu và Ủy ban kinh tế của Liên hiệp quốc về Âu châu.

Một thông cáo của Tòa thánh viết rằng việc bổ nhiệm này chứng tỏ sự tin tưởng của Giáo hội và Ðức Thánh Cha đối với phụ nữ. Dưới thời ngài, đức Gioan Phaolô II cũng đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải để cho phụ nữ được tham gia đày đủ và có ý nghĩa vào sự phát triển của xã hội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page