Ðức hồng y Tarcisio được lưu nhiệm

trong chức vụ Quốc vụ khanh Tòa thánh

 

Ðức hồng y Tarcisio được lưu nhiệm trong chức vụ Quốc vụ khanh Tòa thánh.

Vatican [CNA 21/1/2010] - Ðức hồng y Tarcicio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, được lưu nhiệm trong chức vụ Quốc vụ khanh Tòa thánh.

Trong lá thư được cho công bố trên báo Người Quan Sát Roma trong số ra ngày 21 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI khẳng định rằng Ðức hồng y Bertone vẫn tiếp tục giữ chức Quốc vụ khanh Tòa thánh, mặc dù ngài đã đến tuổi phải về hưu.

Ðức hồng y Bertone đã mừng sinh nhựt thứ 75 hôm 2 tháng 12 năm 2009.

Trong lá thư đề ngày 15 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha đã cám ơn Ðức hồng y Bertone "vì những lợi ích ngài đã thực hiện được trong những năm thi hành chức vụ linh mục và giám mục". Sau đó, Ðức thánh cha đề cao sự cộng tác lâu dài giữa ngài và vị Hồng y khi hai người còn làm việc tại bộ giáo lý đức tin.

Trong lá thư gởi Ðức hồng y Bertone, Ðức thánh cha cũng nói đến công việc tế nhị của Ðức hồng y khi thiết lập cuộc đối thoại với Ðức tổng giám mục Marcel Lefebvre, người sáng lập huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X.

Sau khi ghi nhận rằng chính đức Gioan Phaolô II là người đã gọi Ðức hồng y về giáo triều Roma, Ðức thánh cha bày tỏ sự ngưỡng mộ của ngài đối với "cảm thức đức tin" của vị Hồng y này, cũng như việc "đào luyện về giáo thuyết và giáo luật" giúp ngài làm việc cho Bộ Giáo Lý đức tin.

Chính vì những đức tính ấy mà Ðức thánh cha nói rằng ngài đã bổ nhiệm Ðức hồng y Bertone làm Quốc vụ khanh Tòa thánh hồi năm 2006 và đây cũng chính là lý do ngài muốn lưu nhiệm Ðức hồng y trong chức vụ này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page