Ðức thánh cha làm phép

hai con chiên nhân dịp lễ thánh Ane

 

Ðức thánh cha làm phép hai con chiên nhân dịp lễ thánh Ane.

Roma [CWN 21/1/2010] - Theo thông lệ, nhân dịp lễ thánh nữ Ane trinh nữ tử đạo được Giáo hội kính nhớ vào ngày 21 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã làm phép hai con chiên mà lông sẽ được xử dụng để làm giây Pallium.

Giây Pallium là một giây được làm bằng len trắng mà các vị Tổng giám mục mang trong các cử hành phụng vụ.

Hằng năm vào ngày 29 tháng 6, lễ trọng mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Ðức thánh cha trao giây Pallium cho các vị Tổng giám mục được ngài bổ nhiệm trong năm. Việc trao giây Pallium nói lên tình hiệp thông giữa các tòa Tổng giám mục trên khắp thế giới.

Hằng năm cứ đến ngày lễ thánh Ane, trinh nữ tử đạo vào thế kỷ thứ 4, được tượng trưng bởi một con chiên, Ðức thánh cha thường làm phép hai con chiên được các tu sĩ dòng Trappist tại Roma nuôi để lấy lông làm giây Pallium.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page