Thư phản đối của

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

gửi Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội

 

Thư phản đối của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam gửi Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội.

Sài Gòn, Việt Nam [21/1/2010] - Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam lên tiếng phản đối việc công an hành hung một tu sĩ của Dòng.

Trong thư kiến nghị đề ngày 21 tháng Giêng năm 2010, gởi cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội cũng như các ủy ban nhân dân Huyện Mỹ Ðức và xã An Phú, tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt nam nhắc lại sự kiện một tu sĩ của Dòng là thầy Nguyễn văn Tặng, thuộc tu viện Thái Hà, Hà nội, đã bị một số công an ăn mặc thường phục đánh đập dã man khi thầy vào nhà thờ Ðồng Chiêm để thăm viếng các linh mục và giáo dân ở đây.

Sau đây là Thư phản đối của Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam gởi cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội cũng như các ủy ban nhân dân Huyện Mỹ Ðức và xã An Phú:

 

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

The Redemptorist Province of Viet Nam

38 Kỳ Ðồng - Quận 3 - Saigòn - Việt Nam

Saigòn, ngày 21 tháng 01 năm 2010

Thư Kiến Nghị Khẩn Cấp

Kính gửi:

- UBND TP. Hà Nội

- UBND huyện Mỹ Ðức, TP. Hà Nội.

- UBND xã An Phú, huyện Mỹ Ðức, TP. Hà Nội.

Tôi là linh mục Ðinh Hữu Thoại, Chánh Văn Phòng Tỉnh Doàng Chúa Cứu Thế (DCCT) Việt Nam, xin trình bày với quý Ủy Ban về những sự kiện đang xảy ra tại Giáo xứ Ðồng Chiêm, thuộc địa bàn xã An Phú, huyện Mỹ Ðức, TP. Hà Nội.

Theo tường trình của linh mục Nguyễn Văn Khải, thuộc Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội, với sự chứng kiến của nhiều nhân chứng và những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường và bệnh viện Việt Ðức, chúng tôi được biết vào ngày 20/01/2010, tu sĩ Nguyễn Văn Tặng, thuộc Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội, khi vào nhà thờ Ðồng Chiêm để thăm viếng các linh mục và giáo dân ở đây, đã bị một số công an mặc thường phục ngăn cản và đánh đập dã man, gây thương tích trầm trọng.

Theo bản thông báo của Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội ngày 20/01/2010, trong những ngày vừa qua, nhiều linh mục, giáo dân tại Ðồng Chiêm cũng như những linh mục vào giáo dân khác đến thăm Ðồng Chiêm cũng đã bị đối xử như vậy.

Cùng với hơn 300 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, chúng tôi phản đối:

1. Việc đập phá Thánh Giá tại Ðồng Chiêm. Ðây là hành vi xúc phạm đến biểu tượng tôn giáo của chúng tôi.

2. Việc phong tỏa và ngăn chặn sự tự do đi lại, thăm viếng và hiệp thông cầu nguyện của người Công giáo Hà Nội tại Ðồng Chiêm. Ðây là hành động vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo.

3. Việc xử dụng bạo lực để giải quyết vụ việc tại Ðồng Chiêm, cụ thể là việc đánh đập dã man tu sĩ Nguyễn Văn Tặng và nhiều giáo dân khác. Ðây là hành động phi nhân, khôgn thể chấp nhận được.

4. Việc bắt bớ, cô lập một số tín hữu tại Ðồng Chiêm và gây căng thẳng cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân nơi đây cũng như cho toàn thể xã hội.

5. Việc thông tin lệch lạc, bóp méo sự thật trên các phương tiện truyền thông như báo, đài...

Theo hướng dẫn của bản quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, công bố tại Xuân Lộc ngày 27 tháng 9 năm 2009, chúng tôi kiến nghị:

1. Chấm dứt việc xuyên tạc sự thật trên các phương tiện truyền thông

2. Chấm dứt phong tỏa, giải tỏa áp lực và trả lại sự an bình cho giáo xứ Ðồng Chiêm

3. Trả tự do ngay cho những tín hữu bị bắt vô cớ tại Ðồng Chiêm

4. Ðiều tra và truy tố những cán bộ cướp giật và đánh đập gây thương tích cho các tín hữu tại Ðồng Chiêm, cách riêng tu sĩ Nguyễn văn Tặng

5. Tôn trọng quyền tự do tôn giáo và biểu tượng niềm tin là Thánh Giá của chúng tôi.

Chúng tôi tha thiết mong chính quyền lắng nghe tiếng nói của người dân để điều chỉnh cách hành xử, tôn trọng sự thật và đem lại sự ổn định và thịnh vượng cho nhân dân Việt nam".

 

(Ký tên và đòng dấu)

Linh mục Ðinh Hữu Thoại

Chánh văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam

 

Nơi gửi:

- Ðức Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội (để kính tường)

- Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà- Hà Nội

- như trên

- Lưu Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page