Tòa án nhân quyền Âu Châu lên án

việc Rumani kỳ thị với

một giáo xứ Công giáo theo nghi lễ Hy lạp

 

Tòa án nhân quyền Âu Châu lên án việc Rumani kỳ thị với một giáo xứ Công giáo theo nghi lễ Hy lạp.

Strasbourg [AFP 12/1/2010] - Tòa án nhân quyền Âu Châu lên án việc Rumani kỳ thị với một giáo xứ Công giáo theo nghi lễ Hy lạp.

Hôm thứ Ba 12 tháng Giêng năm 2010, Tòa án nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp quốc, lên án việc nhà cầm quyền Rumani phân biệt đối xử đối với giáo xứ Công giáo Sambata Tibor.

Giáo xứ Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp này kiện lên tòa án nhân quyền âu châu vì không được quyền xử dụng một nhà thờ Chính thống giáo.

Năm 1990, sau khi Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp được thừa nhận, đại diện của giáo xứ vốn chiếm 28 phần trăm dân số tại Sambat đã yêu cầu những người Chính thống cho họ được phép xử dụng nhà thờ để cử hành phụng vụ. Nhưng những người Chính thống đã từ chối yêu cầu, với lý do là nhà thờ thuộc Giáo hội Chính thống và những người Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp phải xây nhà thờ cho mình.

Giáo xứ Sambata không thể đưa sự việc ra tòa vì luật pháp Rumani qui định rằng các vụ tranh tụng về tài sản hay xử dụng các nơi thờ phượng thuộc thẩm quyền của các ủy ban hổn hợp của các Giáo hội chứ không phải của các tòa án. Việc thành lập một ủy ban hổn hợp của hai Giáo hội cũng không thành công. Do đó, giáo xứ Sambata đã kiện lên tòa án nhân quyền âu châu.

Ðược biết: năm 1948, khi Rumani rơi vào tay những người cộng sản, Giáo hội cộng giáo thuộc nghi lễ Hy lạp bị giải tán và nhà thờ Sambata của người Công giáo thuộc nghi lễ này được giao cho Giáo hội Chính thống.

Tòa án nhân quyền Âu Châu cho rằng giáo xứ Công giáo thuộc nghi lễ Hy lạp tại Sambata đã bị phân biệt đối xử, bởi vì các tòa án tại Rumani không muốn giải quyết vấn đề chỉ vì giáo xứ này thuộc Giáo hội Công giáo Hy lạp mà thôi.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page