Các đức giám mục Hoa kỳ tiếp tục

chiến dịch chống lại việc tài trợ cho phá thai

 

Các đức giám mục Hoa kỳ tiếp tục chiến dịch chống lại việc tài trợ cho phá thai.

Washington [CNA 11/1/2010] - Các đức giám mục Hoa kỳ tiếp tục chiến dịch toàn quốc chống lại việc xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

Ðược biết sau khi Thượng viện Hoa kỳ thông qua dự luật cải tổ y tế trong đó có điều khoản cho phép xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai, các Ðức giám mục Hoa kỳ mở lại chiến dịch rộng rãi để kêu gọi người Công giáo trên toàn quốc bày tỏ ý kiến với các nhà lập pháp rằng họ chống lại việc tài trợ cho hành động phá thai.

Chiến dịch do các Ðức giám mục Hoa kỳ phát động nhằm bảo đảm rằng bản văn chung kết của dự luật cải tổ y tế mà Quốc hội nước này đệ trình lên tổng thống Barack Obama sẽ có tu chính án ngăn cấm việc xử dụng Quỹ Liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

Lời kêu gọi của các Ðức giám mục Hoa kỳ hiện đang được phổ biến trên 19 ngàn giáo xứ trên toàn quốc. Các Ðức giám mục Hoa kỳ tái khẳng định lập trường chống lại việc xử dụng Quỹ Liên Bang để tài trợ cho hành động phá thai.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page