Tòa thánh kêu gọi Ai cập

tôn trọng các tín hữu Kitô

 

Tòa thánh kêu gọi Ai cập tôn trọng các tín hữu Kitô.

Cairo, Ai cập [CNA 12/1/2010] - Tòa thánh kêu gọi Ai cập tôn trọng các tín hữu Kitô.

Tiếp theo những vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Copte tại thành phố Nagaa Hamadi trong đêm Giáng Sinh, 7 tháng Giêng năm 2010, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã lên tiếng kêu gọi nước này hãy nhìn nhận sự đóng góp của các tín hữu Kitô cho xã hội và tôn trọng quyền cơ bản của họ là tự do tôn giáo.

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nói rằng cần phải có những nỗ lực mới để đẩy mạnh sự hợp tác, đối thoại và cuộc sống chung hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau tại Ai Cập, nhứt là các cộng đồng tôn giáo đã có mặt tại đây từ lâu.

Sau khi nhấn mạnh rằng cộng đồng Kitô Copte tại Nagaa Hamadi là một cộng đồng đã đóng góp nhiều cho sự phát triển và lịch sử của Ai cập, Ðức hồng y Bertone tái khẳng định: họ có quyền hưởng tự do tôn giáo. Ngài kêu gọi người Ai cập hãy nhìn nhận sự đóng góp của các cộng đồng Kitô cho sự phát triền của xã hội.

Theo Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh, đây là một sự đóng góp mà mọi người, ngay cả những người ngoài Kitô giáo, cũng như các nhà lãnh đạo quốc gia Hồi giáo, đều nhìn nhận, nhứt là trong các lãnh vực giáo dục và xã hội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page