Ðức thánh cha đọc diễn văn

trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh

 

Ðức thánh cha đọc diễn văn trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh.

Vatican [CNA 11/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi bảo vệ thiên nhiên xuyên qua giáo dục.

Trong bài diễn văn đầu năm 2010 đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh sáng thứ Hai 11 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha lập lại nội dung sứ điệp Hòa bình năm 2010 của ngài là: xây xựng hòa bình thế giới bằng cách bảo tồn thiên nhiên.

Lập lại lời kêu gọi được đưa ra trong thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate), Ðức thánh cha nói rằng những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tình trạng bất ổn xã hội chính là "lối suy nghĩ ích kỷ và duy vật vốn không chịu nhìn nhận những giới hạn nội tại của mỗi tạo vật".

Theo Ðức thánh cha, chế độ cộng sản tại Ðông Ðức là một thí dụ điển hình cho thấy "khi chối bỏ Thiên Chúa con người cũng bóp méo tự do của con người và phá hủy thiên nhiên".

Ngài khẳng định rằng "bảo vệ thiên nhiên không chỉ là đáp ứng với một nhu cầu thẩm mỹ, mà còn là một đòi hỏi luân lý".

Ðức thánh cha giải thích rằng cần phải đề ra một chương trình giáo dục để thay đổi cách suy nghĩ và tạo ra những lối sống mới, mới mong đối phó được với những đe dọa đối với con người và thiên nhiên.

Trong những đe dọa mà Ðức thánh cha nói đến có những nguyên nhân gây xung đột như việc xử dụng tài nguyên thiên nhiên, lạm dụng đất đai canh tác và nhứt là sản xuất và phát tán khí giới. Ngoài ra Ðức thánh cha cũng nói đến khủng bố là hành động "gây nguy hại cho vô số người vô tội và tạo ra hoang mang trên khắp thế giới". Ngài kêu gọi các nhóm võ trang hãy từ bỏ con đường bạo động và mở rộng tâm hồn để đón nhận niềm vui của hòa bình".

Cũng trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn nhân dịp đầu năm, đức thánh cha cũng tố cáo những luật pháp chối bỏ sự khác biệt giữa phái tính tại một số quốc gia.

Hôm thứ Sáu mùng 8 tháng Giêng năm 2010, Quốc hội Bồ Ðào Nha đã thông qua một dự uật cho phép những người đồng tính được kết hôn.

Tại Argentina, ngày 28 tháng 12 năm 2010, lần đầu tiên trong lịch sử Châu Mỹ Latinh, một hôn phối của những người đồng tính đã được cử hành.

Nhận định về việc luật pháp của một số quốc gia hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính, Ðức thánh cha khẳng định: "tự do không thể là tuyệt đối, bởi vì con người không phải là Thiên Chúa và con đường phải theo không thể được ấn định một cách tùy tiện hay bởi ước muốn".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page