Ðức thánh cha nói rằng

Chúa Giêsu sinh ra là để nhân loại

được tái sinh trong phép rửa

 

Ðức thánh cha nói rằng Chúa Giêsu sinh ra là để nhân loại được tái sinh trong phép rửa.

Vatican [CNA 10/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng Chúa Giêsu sinh ra là đề nhân loại được tái sinh trong phép rửa.

Sáng Chúa Nhựt 10 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha đã cử hành Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại nguyện đường Sistina trong nội thành Vatican. Trong thánh lễ, theo thông lệ, ngài cũng rửa tội cho một số trẻ em. Và trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, ngài đã nói đến ý nghĩa của phép rửa.

Theo Ðức thánh cha, Phép rửa "gợi lại ý nghĩa toàn diện của các cuộc lễ Giáng Sinh, trong đó chủ đề "trở thành con cái Chúa" là một yếu tố nổi bật". Ngài nói rằng "Con Thiên Chúa đã trở thành người để chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Ngài đã sinh ra để chúng ta được tái sinh".

Ý tưởng này gợi lên nhiều suy tư và mang lại hy vọng cho chúng ta. Việc tái sinh được thể hiện trong dấu chỉ bí tích của phép rửa. Qua bí tích này, con người thực sự trở thành con Thiên Chúa. "Trở thành" là tiến trình cơ bản của con người. Ðức thánh cha so sánh sự trưởng thành của người tín hữu Kitô với sự trưởng thành của con người từ lúc mới sinh cho đến khi thành người lớn.

Cũng theo Ðức thánh cha, từ phép rửa, phát sinh một xã hội mẫu mực của tình huynh đệ: vì là con cái Chúa, con người nhận ra mình là anh em với nhau. Ðức thánh cha nói: "Nhờ Thánh Thần mà chúng ta nhận lãnh trong phép rửa, các tín hữu Kitô chúng ta nhận được một quà tặng và một cam kết để sống như con cái Chúa và như anh em với nhau, để trở thành "men" của một nhân loại mới, liên kết với nhau trong hòa bình và hy vọng".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page