Thư Hiệp Thông Của

Các Giám Mục Giáo Tỉnh Hà Nội

Kính Gửi Ðức Tổng Giám Mục

Giuse Ngô Quang Kiệt

 

Thư Hiệp Thông Của Các Giám Mục Giáo Tỉnh Hà Nội Kính Gửi Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.


Thư Hiệp Thông Của Các Giám Mục Giáo Tỉnh Hà Nội Kính Gửi Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.


Hà Nội, Việt Nam (8/01/2010) - Hôm ngày 08 tháng Giêng năm 2010, các Giám mục thuộc Giáo tỉnh Hà Nội đã về Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội họp mặt Tất Niên để tổng kết năm 2009 và định hướng cho công tác mục vụ của Giáo tỉnh trong năm 2010. Trong dịp này, các Ngài đã gửi tới Ðức Tổng Giám Mục Giuse, Bề Trên Tổng Giáo Phận Hà Nội, những tâm tình hiệp thông sâu sắc để bày tỏ tình liên đới của 10 Giáo phận trong Giáo Tỉnh về vụ việc mới diễn ra tại giáo xứ Ðồng Chiêm. Nguyên văn là thứ như sau:

 

Thư Hiệp Thông Của Các Giám Mục Giáo Tỉnh Hà Nội Kính Gửi Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Kính thưa Ðức Cha,

Nhân dịp họp tổng kết năm Kỷ Sửu, cùng với lời cầu chúc Năm Mới Canh Dần, chúng tôi, các Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội, kính gửi Ðức Cha một số tâm tình sau đây:

Vừa qua, tại Tổng Giáo phận Hà Nội đã xảy ra vụ "Núi Thờ" Giáo xứ Ðồng Chiêm. Theo thông tin của Văn Phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, chúng tôi được biết rằng:

- Thánh Giá đã bị triệt hạ.

- Một số giáo dân đã bị đánh đập.

Chúng tôi xin chia sẻ và hiệp thông với Ðức Cha, với Tổng Giáo phận Hà Nội, đặc biệt với cộng đoàn tín hữu Giáo xứ Ðồng Chiêm.

Chúng tôi nhận thấy rằng, hai yếu tố trên đây là mẫu số chung đã được sử dụng để giải quyết những vụ mâu thuẫn như tại Tam Tòa và Bầu Sen (Giáo phận Vinh), Loan Lý (Tổng Giáo phận Huế). Chúng tôi tự hỏi phải chăng đó là chủ trương chung của Nhà Nước đối với các tranh chấp liên hệ tới các tôn giáo? Vì thế, chúng tôi xin Ðức Cha đề xuất với giới hữu trách Chính quyền:

1- Xét lại Luật về đất đai, như Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bày tỏ trong bản "Quan Ðiểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay" ngày 25 tháng 09 năm 2008.

2- Cần chọn những giải pháp ít gây tổn thất lòng người hơn khi giải quyết những tranh chấp.

Giáo Hội Công giáo Việt Nam luôn mong ước góp phần xây dựng một đại gia đình Việt Nam, trong đó mọi thành viên cùng chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi nghĩ đó cũng chính là mục tiêu chung của mọi thể chế chính trị trên khắp thế giới.

Kính chúc Ðức Cha mạnh khỏe bình an và tràn đầy Hồng ân Năm Thánh.

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010

 

Phaolô Cao Ðình Thuyên

Giám Mục Vinh

 

Giuse Nguyễn Chí Linh

Giám mục Thanh Hóa

 

Giuse Hoàng Văn Tiệm

Giám mục Bùi Chu

 

Antôn Vũ Huy Chương

Giám mục Hưng Hóa

 

Phêrô Nguyễn Văn Ðệ

Giám mục Thái Bình

 

Cosma Hoàng Văn Ðạt

Giám mục Bắc Ninh

 

Giuse Ðặng Ðức Ngân

Giám mục Lạng Sơn

 

Giuse Nguyễn Năng

Giám mục Phát Diệm

 

Giuse Vũ Văn Thiên

Giám mục Hải Phòng

 

VP. TGM Hà Nội

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page