Người Palestine phản đối

việc Giáo hội Chính thống tại Thánh Ðịa

bán đất cho Israel

 

Người Palestine phản đối việc Giáo hội Chính thống tại Thánh Ðịa "bán đất" cho Israel.

Bethlehem [AFP 6/1/2010] - Người Palestine phản đối việc Giáo hội Chính thống tại Thánh Ðịa "bán đất" cho Israel.

Hôm thứ Tư 6 tháng Giêng năm 2010, các buổi cử hành Lễ Giáng Sinh của Giáo hội Chính thống tại Bethlehem đã bị xáo trộn vì những cuộc biểu tình của người Palestine. Những người biểu tình tố cáo việc hàng giáo phẩm Chính thống tại Thánh Ðịa nhượng đất cho Israel.

Những người biểu tình đã trương những biểu ngữ chống lại đức Theophilos III, Thượng phụ Chính thống tại Thánh Ðịa, mà họ tố cáo là đã phản bội các đồng đạo của mình. Ðức thượng phụ đã phải chủ tọa các cuộc cử hành Lễ Giáng Sinh của Chính thống với sự canh phòng chặt chẽ của cảnh sát Palestine.

Ðức Theophilos III đã được bầu làm Thượng phụ năm 2005 để thay thế đức Irineos là người đã bị Giáo hội Chính thống bãi nhiệm sau khi bị tố cáo đã thông qua một thỏa ước nhượng đất của Giáo hội tại Ðông Gierusalem cho người Do thái để lấy một số tiền lên đến hằng triệu mỹ kim.

Ông Marwan Toubassi, chủ tịch hội đồng các tổ chức Chính thống giáo Á rập, kiêm thứ trưởng Du lịch của Palestine nói rằng Ðức thượng phụ Theophilos III đã không giữ lời hứa hủy bỏ thỏa ước nói trên.

Theo ông Toubassi, vị Thượng phụ này cũng đã chấp thuận nhượng thêm đất của Giáo hội Chính thống cho một công ty của Israel.

Người Palestine đã tố cáo các thỏa ước về bất động sản trên đây giữa Giáo hội Chính thống và Israel, vì họ cần phải giữ lấy Ðông Gierusalem để làm thủ đô tương lai của quốc gia Palestine. Phần đất này đã bị Israel chiếm đóng năm 1967.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page