Ðức giám mục Hongkong

nhìn lại đời sống Giáo hội tại Trung Quốc

trong năm 2009 vừa qua

 

Ðức giám mục Hongkong nhìn lại đời sống Giáo hội tại Trung Quốc trong năm 2009 vừa qua.

Hongkong [Asianews 5/1/2010] - Ðức cha John Tong, Giám mục Hongkong vui mừng vì Ðại hội toàn quốc đại biểu Công giáo tại Trung Quốc đã được đình hoãn.

Trong một cuộc gặp gỡ với các phóng viên của hãng thông tấn Asianews và một số cơ quan truyền thông Công giáo, Ðức giám mục Hongkong duyệt lại tình hình Giáo hội tại Trung Quốc trong năm 2009 vừa qua. Ðặc biệt, ngài vui mừng vì Ðại hội toàn quốc đại biểu Công giáo tại Trung Quốc đã được đình hoãn. Lẽ ra Ðại hội này đã diễn ra tại Bắc Kinh hồi tháng 11 năm 2009.

Ðức cha Tong cho biết: mục đích của Ðại hội là bầu ban chấp hành của Hội công giáo ái quốc trung quốc cũng như "điều được gọi là hội đồng giám mục Trung Quốc".

Ðức giám mục Hongkong nhắc lại rằng theo thư của Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi cho người Công giáo Trung Quốc năm 2007, các tổ chức trên đây không phù hợp với Giáo lý Công giáo.

Về bản toát yếu của lá thư được chính Ðức thánh cha phê chuẩn và được Tòa thánh cho phổ biến dạo tháng 5 năm 2009, nhằm giúp người Công giáo tại lục địa hiều và giải thích đúng đắn những điểm chính của lá thư, Ðức giám mục Hongkong nói rằng "tài liệu đã giúp cho các tín hữu tại Lục địa hiểu rõ hơn lá thư của Ðức thánh cha."

Ðức cha Tong là một chuyên gia về Giáo hội tại Trung Quốc, đồng thời cũng là thành viên của Ủy ban Tòa thánh về Trung Quốc và là giám đốc của Trung Tâm nghiên Chúa Chúa Thánh Thần của Giáo phận Hongkong.

Một điểm khác được Ðức cha Tong duyệt lại là Năm Linh Mục tại Trung Quốc. Ðức cha cho biết: năm linh mục đã giúp gây ý thức nơi các linh mục Trung Quốc về sự cần thiết phải đào luyện đức tin và cổ võ ơn gọi linh mục.

Trong những năm gần đây, con số chủng sinh tại Trung Quốc đã sút giảm. Ðức cha Tong nói rằng nguyên nhân của sự sút giảm ơn gọi linh mục là chính sách một con của Trung Quốc cũng như ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page